Жовтанецька громада
Львівська область, Львівський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПРАВИЛА благоустрою на території населених пунктів Жовтанецької ТГ

Затверджено

рішенням Жовтанецької сільської ради

від 17 вересня 2021 року   №  16

ПРАВИЛА

благоустрою на території населених пунктів Жовтанецької ТГ

 

Розділ 1. Загальні положення

 

 • Правила благоустрою на території населених пунктів Жовтанецької територіальної громади (далі – Правила) є нормативно-правовим актом, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою території населених пунктів Жовтанецькою територіальної громади (далі – Громади), регулюються права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території населених пунктів Громади, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у селі. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території населених пунктів Громади органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.
 • Учасниками правовідносин у сфері благоустрою території населених пунктів Громади згідно з цими Правилами є власники, керівники, уповноважені та інші посадові особи підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, фізичні особи, а також посадові особи, які відповідно до вимог законодавства України уповноважені здійснювати контроль за станом благоустрою території населених пунктів Громади.
 • Об'єкти благоустрою території населених пунктів Громади використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.

Організацію благоустрою території населених пунктів Громади забезпечують органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, встановлених законом. Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території населених пунктів Громади.

Повноваження Жовтанецької територіальної громади (далі – Сільська рада), її виконавчих органів та органів самоорганізації населення у сфері благоустрою визначені Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про благоустрій населених пунктів”, "Про органи самоорганізації населення", іншими нормативно-правовими актами України.

Жовтанецька сільська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

Правила розроблені відповідно до Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про охорону культурної спадщини», «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення в сфері містобудування», «Про житлово-комунальні послуги», «Про рекламу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про засади державної регуляторної політики», Кодексу України про адміністративні правопорушення, інших нормативно-правових актів України.

Правила містять загальнообов'язкові на території населених пунктів Громади норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої нормативно-правовими актами України.

 

 

 

 

Розділ 2. Визначення термінів

 

 • У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:
 •  
 •  - власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацією згідно з законом.
 • Благоустрій населеного пункту - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.
 • Відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.
 • Автомобільна дорога, вулиця (дорога) – частина території, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма засобами організації дорожнього руху, і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу.
 • Газон – певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних) для декоративних, спортивних, ґрунтозахисних або інших цілей.
 • Дорожнє покриття - укріплені верхні шари дороги, що сприймають навантаження від транспортних засобів.
 • Елементи благоустрою:
 • покриття вулиць, доріг, тротуарів, пішохідних зон і доріжок;
 • зелені насадження (дерева, газони, квітники), у тому числі снігозахисні та протиерозійні, уздовж вулиць і доріг, у скверах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових та інших територіях;
 • будинки та споруди, їх фасади;
 • урни, контейнери для сміття, сміттєзбірники;
 • будівлі та споруди системи інженерного захисту території, санітарні споруди;
 • спортивні споруди;
 • обладнання місць для зупинки маршрутних транспортних засобів;
 • обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;
 • технічні засоби регулювання дорожнього руху, у тому числі дорожні знаки, знаки місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, переходів, покажчики найменування вулиць, будинкові номерні знаки;
 • малі архітектурні форми для підприємницької діяльності;
 • інші елементи благоустрою населених пунктів Жовтанецької територіальної громади.
 • Замовник будівельних робіт – особа, що укладає договори на проектування та проведення будівельних робіт, контролює виконання договірних зобов’язань, здійснює інші функції відповідно до законодавства.
 • Заходи з благоустрою - роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.
 • Кладовище - відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами та іншими будівлями та спорудами, призначеними для організації поховання та утримання місць поховань.
 • Користувачі дорожніх об'єктів - учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, які знаходяться в межах „червоних ліній” сільських вулиць і доріг, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд, розташованих у зазначених межах.
 • Мала архітектурна форма для провадження підприємницької діяльності - це невелика (площею до 30 кв. метрів) споруда торговельно-побутового призначення, яка виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без спорудження фундаменту.
 • Дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення (далі - Дозвіл на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг) – документ дозвільного характеру, встановленого зразка виконавчим комітетом Жовтанецької сільської ради, який дає суб’єкту господарювання право на здійснення господарської діяльності в сфері торгівлі та надання послуг.
 • Постійне місце торгівлі та сфери послуг (стаціонарна мережа) – спеціально відведене місце для торгівлі та сфери послуг в об’єктах нерухомого майна, які розташовані на землі і не можуть бути переміщені в інше місце без втрати їх якісних або функціональних характеристик (властивостей); в будівлях, спорудах, які мають закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру мають площу до 30 кв.м. (стаціонарна мала архітектурна форма)
 • Прилегла територія:

– територія, яка межує з територією суб’єкта господарювання на відстані 15 м (по периметру) від огорожі, споруди або обмежена краєм проїжджої частини вулиці чи дороги, включаючи прибордюрну частину та електроопори;

- у випадку, коли відстань від огорожі споруди суб’єкта господарювання до краю проїжджої частини вулиці чи дороги, включаючи прибордюрну частину та електроопори , перевищує 15 м, то межею прилеглої території слід вважати край проїжджої частини вулиці чи дороги, включаючи прибордюрну частину та електроопори;

- при наявності розривів між будовами, якщо межа територій між ними не визначена, нею вважається середина розриву. Якщо розрив складає більше 100 м, то рішення про границі прибирання території громадянами, підприємствами, установами, організаціями приймає виконавчий комітет сільської ради;

- при відсутності з будь–якого боку інших об’єктів господарювання межі території встановлюються на відстані 50 м від межі території, якою користується чи яка належить підприємству, установі, організації, домовласнику;

- прилеглою територією до тимчасових об’єктів для обслуговування населення вважати територію на відстані 15 м по периметру;

 • Об'єкти благоустрою – сукупність усіх територій села, що складаються з окремих територій (їх частин) різного цільового призначання, у тому числі територій житлової та громадської забудови, природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, територій промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики та іншого призначення.

Об'єкти благоустрою:

 • території загального користування:

- парки (парки культури та відпочинку, парки спортивні, дитячі, та інші), рекреаційні зони, зони зелених насаджень, сквери та майданчики для дозвілля та відпочинку;

- пам'ятки культурної та історичної спадщини;

- вулиці, дороги, провулки, пішохідні доріжки;

- кладовища;

- місця для зупинки маршрутних транспортних засобів;

- місця для організації сезонної торгівлі;

- інші території загального користування в межах сільської ради;

 • прибудинкові території;
 • території будівель та споруд інженерного захисту територій;
 • території підприємств, установ, організацій всіх форм власності і господарювання та закріплені за ними території на умовах договору;
 • інші території в межах села сільської ради.
 • Прибудинкова територія - територія навколо будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку.
 • Проїзна частина - частина автомобільної дороги, безпосередньо призначена для руху транспортних засобів.
 • Реконструкція будинків та споруд – комплекс будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, пов’язаних із зміною техніко-економічних показників або використання об’єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів.
 • Ремонт – комплекс операцій з відновлення стану об’єкта та (або) збільшення його довговічності.
 • Ремонт будинків та споруд:

а) поточний - комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення експлуатаційних характеристик будівлі і не пов’язаний зі зміною її техніко-економічних показників;

б) капітальний - комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або покращенням експлуатаційних показників із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників.

 • Ручне прибирання – прибирання на відповідній території вручну шляхом збирання випадкового сміття, підмітання мітлою, прибирання сміття, снігу, льоду
 • Робоче місце - місце постійного або тимчасового перебування працівника в процесі трудової діяльності.
 • Сквер – упорядкована й озеленена ділянка, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення села та призначена для короткочасного відпочинку населення.
 • Спортивні споруди - окремі будівлі і комплекси споруд, призначені для оздоровчих та навчально-тренувальних занять, а також змагань з різних видів спорту.
 • Суб'єкти у сфері благоустрою сіл - учасники відносин у сфері благоустрою населених територій Жовтанецької ТГ, а саме: органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.
 • Територія - сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів загального користування: скверів, вулиць, провулків, проїздів, прибудинкових територій, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших у межах населеного пункту.
 • Утримання в належному стані території - використання її за призначенням відповідно до генерального плану села, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, цих Правил, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою.
 • Утримання будинків і прибудинкових територій - діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.
 • «Червоні лінії» сільських вулиць і доріг – визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць і доріг, якими територія вулиць всіх категорій відокремлюється від інших функціональних територій населених пунктів.

 

 

Розділ 3. Права та обов'язки громадян

у сфері благоустрою населених пунктів Жовтанецької територіальної громади

 

3.1      Громадяни у сфері благоустрою села мають право:

3.1.1.  користуватись об'єктами благоустрою села;

3.1.2.  брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території села;

3.1.3. вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою села;

3.1.4. отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою села та внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту;

3.1.5. брати участь у здійсненні заходів з благоустрою села, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, вулиць, кладовищ, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою;

3.1.6.  вимагати негайного виконання робіт з благоустрою села в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров'ю або майну громадян;

3.1.7. звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою.

 

3.2.      Громадяни у сфері благоустрою сіл зобов'язані:

3.1.1.   утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому порядку території;

3.1.2.   дотримуватися цих Правил;

3.1.3.   не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів благоустрою села;

3.1.4.   відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою села;

3.1.5.   укладати самостійно або разом з іншими громадянами договори на вивезення твердих побутових відходів згідно з вимогами діючих санітарних норм;

3.1.6. здійснювати влаштування огорож земельних ділянок індивідуальної забудови з урахуванням нормативних вимог щодо інсоляції територій суміжних земельних ділянок;

3.1.7.  забезпечувати належний санітарний стан територій прибирання власних будинків – незалежно від проживання;

3.1.8.  виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», законами України, цими Правилами, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами України.

3.

 

Розділ 4. Права та обов'язки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб –

Підприємців, а також громадян у сфері благоустрою населених пунктів Жовтанецької територіальної громади

 

  1. Підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці, а також громадяни у сфері благоустрою населених пунктів Жовтанецької об’єднаної територіальної громади мають право:
 1. брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку села та заходів з благоустрою його території;
 2. брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою села;
 3. вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території села або призводять до її нецільового використання;
 4. вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю або здоров'ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;
 5. брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об'єктів благоустрою;
 6. вносити на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою села.

 

  1. Підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці, а також громадяни у сфері благоустрою села зобов'язані:
 1. утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку, у тому числі утримувати в належному стані закріплені за ними, на умовах угоди про організацію взаємовідносин у сфері благоустрою з виконавчим комітетом сільської ради, об'єкти благоустрою (їх частини);
 2. здійснювати благоустрій території житлової та громадської забудови з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, а також встановлених державних стандартів, норм і правил;
 3. усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;
 4. усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;
 5. проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин);
 6. у процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення належних та безпечних умов їх функціонування та й утримання їх у чистоті і належному стані;
 7. відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до чинного законодавства;
 8. забезпечувати прибирання парків, скверів, садів та територій, які знаходяться на балансі, а також територій, закріплених за ними відповідними рішеннями виконавчого комітету сільської ради згідно з затвердженими санітарними нормами;
 9. забезпечувати належний санітарний стан територій прибирання незалежно від того, працюють чи не працюють підприємства, установи, організації та підприємницькі об’єкти;
 10. вивозити, або на підставі укладених договорів із спеціалізованими підприємствами забезпечувати вивезення сміття, відходів (у тому числі твердих побутових, негабаритних, будівельних, харчових та інших) згідно з вимогами діючих санітарних норм;
 11. забезпечувати розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для накопичення сміття та твердих побутових відходів на об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами;
 12. дотримуватися вимог правил розміщення зовнішньої реклами на території Громади, розміщувати вивіски, інші засоби зовнішньої інформації згідно з встановленим порядком. Проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду тимчасових споруд, малих архітектурних форм, рекламоносіїв згідно з затвердженим паспортом;
 13. встановлювати об’єкти дрібнороздрібної торговельної мережі на території села за рішенням Сільської ради;
 14. забезпечувати технічно справний стан і роботу об'єктів зовнішнього освітлення, що знаходяться у них на балансі;
 15. забезпечувати чистоту і порядок в місцях провадження торговельної діяльності і надання послуг, кінцевих пунктах пасажирського автоелектротранспорту;
 16. підтримувати в зразковому стані зовнішній вигляд об'єктів торгівлі, засоби зовнішнього оформлення (вивіски, трафарети та інше) та рекламні конструкції.
 17.  проводити розміщення об'єктів стаціонарної зовнішньої реклами на території населених пунктів Громади на підставі рішення виконавчого комітету Сільської ради. Здійснювати розміщення виносної малогабаритної реклами відповідно до дозволів, наданих Жовтанецькою сільською радою.
 18. Здійснювати встановлення інформаційних вивісок, пам'ятних знаків на фасадах будівель на підставі паспортів, погоджених виконавчим комітетом Жовтанецької сільської ради.
 19. Стаціонарна реклама та інформаційні вивіски мають бути виключно на українській мові та при потребі, на іншій іноземній.
 20.  відповідно до встановлених норм та правил впорядковувати надані земельні ділянки;
 21. складування будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання, розміщення будівельних машин та механізмів забезпечувати в межах будівельних майданчиків;
 22. розміщувати інформацію про зареєстровану декларацію, виданий дозвіл, відомості про найменування об’єкта, зображення об’єкта та його основні техніко-економічні показники, замовника, проектувальника, підрядників, осіб, відповідальних за здійсненням авторського та технічного нагляду, відповідальних за виконання робіт на стенді завдовжки не менш як 1,5м і завширшки не менш як 1м, що встановлюється на будівельному майданчику в доступному для огляду місці;
 23. Передбачати при встановленні огорожі будівельного майданчика влаштування захисних навісів над місцями проходу пішоходів (при необхідності) та освітлення території відповідно до діючих нормативних вимог та утримувати їх в належному естетичному, санітарному та технічному стані;
 24. погоджувати архітектурне рішення (ескізні пропозиції) огорож зі сторони магістральних вулиць села (матеріали, конструкція, висота) з виконавчим комітетом Жовтанецької сільської ради.
 25. надавати інформацію про відходи та пов’язану з ними діяльність, а також інформацію про випадки несанкціонованого попадання відходів у навколишнє природне середовище та вжиті щодо цього заходи, до уповноважених виконавчих органів Сільської ради;
 26. виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, законами України, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами.
 27. Відповідальність за відсутність на підземних комунікаціях кришок люків колодязів, дощоприймачів і теплових камер несе балансоутримувач даних об’єктів.
 28. Утримувати в належному стані номерні знаки житлових будинків, таблички та вивіски на службових, виробничих та інших будівлях.
 29. Укладати договори на надання житлово-комунальних послуг, оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом.
 30. Забезпечувати цілісність засобів обліку комунальних послуг та не втручатися в їх роботу.
 31. Допускати у приміщення, будинки і споруди представників виконавця-виробника житлово-комунальних послуг у порядку, визначеному законом і договором, для ліквідації аварії, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів та перевірки показників засобів обліку.
 32. Дотримуватись правил утримання тварин у домашніх умовах, утримувати тварин у квартирі, де проживають співвласники або наймачі (орендарі), за погодження з ними.
 33. Не допускати зливу нечистот та інших побутових відходів на проїджу чатину дориги та вулиці, а також не допускати зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях чи обєктах.
 34. Забезпечувати безперебійну ефективну роботу і підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів і зменшення рівнів впливу фізичних та біологічних факторів.
 35. Здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік.
 36. Забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи газоочисних установок.
 37. Забезпечувати розроблення методик виконання вимірювань, що враховують специфічні умови викиду забруднюючих речовин.
 38. Запобігати утворенню та зменшувати обсяги утворення відходів ( сюди відносяться також відходи утворені домашніми тваринами).

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

 1. Захаращувати територію громади, власні та прилеглі території будівельними, в тому числі сипучими матеріалами, конструкціями, тарою, сільськогосподарською сировиною, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопичення снігу та криги тощо.
 2. Самовільно висаджувати дерева, кущі, влаштовувати газони, якщо таке не передбачувалося проектом благоустрою і суперечить будівельним нормам і правилам.
 3. Самовільно проводити земляні, будівельні, монтажні та інші роботи.
 4. Вивозити і звалювати сміття, будівельні, побутові, харчові відходи, відходи виробництва, траву,гілля, деревину, листя, сніг у не відведених для цього місцях, влаштовувати звалища.
 5. Самовільно складувати на вулицях, газонах та інших територіях загального користування будівельні матеріали, цеглу, труби, пісок, грунт, щебінь, паливо, будівельні, побутові відходи, сміття, будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків.
 6. Використовувати не за призначенням контейнери для збору сміття та твердих побутових відходів.
 7. Робити надписи, малюнки на стінах будинків, споруд, парканах, тротуарах, автомобільних шляхах, набережних тощо.
 8. Спалювати опале листя, сміття, побутові, промислові та інші відходи на території юридичних осіб, домоволодінь, садів, кладовищ, та інших територіях загального користування, на прибудинкових територіях, забруднювати території загального користування та прибудинкові території хімічними та іншими розчинами.
 9. Здійснювати миття транспортних засобів, купання тварин в санітарній зоні річок та водойм.
 10. Кидати сміття, недопалки, папір, тару, ганчіря, тощо на вулицях, площах, парках, автомобільних дорогах, інших громадських місцях, а також спалювати сміття у контейнерах і урнах.
 11. Випускати домашніх тварин та птицю на вулиці сіл, комунальні домоволодіння, території зелених насаджень, заплави річок, водоймища, місця масового відпочину, сільськогосподарські угіддя, що в результаті може призвести до пошкодження вирощуваної на даному угідді сг. культури.
 12. Забруднювати проїжджу частину вулиць чи автомобільних доріг при перевезенні вантажів, виїзді автотранспорту з будівельних майданчиків.
 13. Розміщувати оголошення, афіші на будинках, стовпах, парканах (без письмового погодження із власником даного паркана), деревах та інших, не визначених для цього місцях.
 14. Розміщувати рекламні засоби безпосередньо на кладовищах та на прилеглих до них територіях.
 15. Торгувати з рук, машин, землі або іншим чином у не встановлених місцях.
 16. Самовільно вирубувати та пошкоджувати дерева й кущі на прибудинкових територіях, у парках, скверах, у водоохоронних зонах, місцях відпочинку, у лісопарковій зоні, на інших територіях загального користування та самовільно облаштовувати огороди.
 17. Самовільно встановлювати малі архітектурні форми, об’єкти зовнішньої реклами.
 18. Самовільно встановлювати металеві, деревяні або з інших матеріалів паркани та огорожі.
 19. Застосування пестицидів для захисту зелених насаджень в межах населеного пункту дозволяється тільки з 22:00 до 07:00 ранку, а за межами населеного пункту всі роботи з пестицидами слід проводити в ранкові (до 10) і вечірні (18-22) години при мінімальних висхідних повітряних потоках. Роботи необхідно проводити в безвітряну погоду. При швидкості вітру більше 4 м/с обприскування не допускається.
 20. Не дотримуватись вимог рішень прийнятих Жовтанецькою ТГ;
 21. Вчиняти інші дії чи бездіяльність, заборонені цими Правилами.

 

Розділ 5. Порядок здійснення благоустрою

та утримання території населених пунктів Жовтанецької ТГ

 

5.1.Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою.

 • Балансоутримувач забезпечує утримання у належному стані та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи, організації. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм та правил.
 • Балансоутримувач об'єкта благоустрою несе повну відповідальність за виконання заходів з утримання та ремонту цього об'єкта у повному обсязі.
 • Порядок розподілу обов'язків між підприємствами, установами та організаціями і громадянами щодо організації робіт по утриманню належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані базується на тому, що кожна особа зобов’язана утримувати у належному стані територію, право користування якою їй надано законом. Утримання може здійснюватися спільно на підставі угоди.
 • На території об'єкта благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення за умови отримання всіх необхідних узгоджень відповідно до чинного законодавства. Власники цих будівель та споруд зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також закріпленої за ними території (прилеглої території) та/або брати пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою.
 • У разі доручення утримання об’єктів та елементів благоустрою третім особам на підставі відповідних договорів або розпорядчих актів, воно повинно здійснюватися з додержанням вимог та умов цих Правил.
 • Угоди відшкодувального користування об’єктами благоустрою (їх частинами) укладає уповноважена особа, якій делеговані відповідні повноваження та покладений обов’язок здійснювати технічне забезпечення об’єктів благоустрою (електрична енергія, санітарний стан). Угоди укладаються на підставі висновків щодо можливості, доцільності та строків користування, які надаються виконавчим комітетом Сільської ради.
 • Контроль за надходженням плати за користування об’єктами благоустрою (їх частинами), місцевих податків та зборів здійснюють уповноважені особи відповідно до законодавства.

 

 • Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування:

 

 • доріг, вулиць, провулків.

Власники доріг, вулиць або уповноважені ними органи повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання, мають право вимагати від користувачів дотримання чинних законодавчих і нормативних актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.

Використовувати дороги не за їх призначенням і встановлювати засоби організації дорожнього руху дозволяється лише за узгодженими з управлінням ДАІ, рішеннями власників доріг або уповноважених ними органів. Озеленення вулиць і доріг здійснюється відповідно до встановлених норм та правил ДБН В.2.3.-5-2001.

Власники транспортних засобів зобов'язані виключати можливість винесення на дорожні об'єкти землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря. Забороняється заправляти транспортні засоби пально-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензогазозаправників, займатися торгівлею пально-мастильними та іншими матеріалами і виробами, а також мити транспортні засоби на проїзній частині дорожніх об'єктів, узбіччі та тротуарах.

Власники та користувачі земельних ділянок, що межують з «червоними лініями» сільських вулиць і доріг, зобов'язані:

- утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об'єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;

- установлювати і утримувати в справному стані огорожі і вживати заходи для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об'єкти;

- у місцях розміщення споруд побутово-торговельного призначення та інших будинків і споруд масового відвідування влаштовувати місця для стоянки транспортних засобів і виїзду на дорожні об'єкти.

Власники та користувачі земельних ділянок, а також власники та користувачі малих архітектурних форм, інженерних комунікацій, що розташовані в межах «червоних ліній» сільських вулиць і доріг, зобов'язані:

- утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари, обладнані стоянки автомобілів та інші елементи дорожніх об'єктів;

- забезпечувати прибирання сміття, снігу, опалого листя та інших відходів, а в разі необхідності проводити обробку тротуарів протиожеледними матеріалами;

- забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших використовуваних елементів дорожніх об'єктів відповідно до їх функціонального призначення та діючих нормативів;

- у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об'єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об'єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, а також уповноважені підрозділи Національної поліції;

- дотримувати вимог діючих норм і правил щодо охорони дорожніх об'єктів.

У межах «червоних ліній» сільських вулиць і доріг забороняється:

- розміщувати гаражі та інші споруди й об'єкти, крім об’єктів, визначених відповідними державними будівельними нормами і правилами;

- розміщувати контейнери та іншу тару для твердих побутових і харчових відходів;

- смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

- спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

- встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку;

- випасати худобу та свійську птицю;

- виконувати будь-які роботи без одержання на те дозволу у власника дорожнього об'єкта або уповноваженого ним органу та погодження з уповноваженими підрозділами Національної поліції;

При виконанні робіт по ремонту і утриманню автомобільних доріг, вулиць дорожньо-експлуатаційні організації у першочерговому порядку повинні здійснювати заходи щодо безпеки дорожнього руху на основі обліку і аналізу дорожньо-транспортних подій, результатів обстежень і огляду автомобільних доріг, вулиць і, передусім, на аварійних і небезпечних ділянках та у місцях концентрації дорожньо-транспортних подій.

Всі дорожні об'єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку і паспортизації власниками дорожніх об'єктів або уповноваженими ними органами. Основними вимогами до транспортно-експлуатаційного стану дорожніх об'єктів є відповідність контрольованих показників окремих їх елементів і об'єктів у цілому ДСТУ 3587.

Ремонт і утримання дорожніх об'єктів повинні виконуватися відповідно до технічних правил ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування і технічних правил ремонту і утримання сільських вулиць і доріг, інших будівельних та санітарних норм та правил, у тому числі ДБН В.3.2.-218-182-2003. Якість робіт по ремонту та утриманню об'єктів повинна відповідати вимогам комфортності, економічності та безпеки дорожнього руху.

Механізоване та ручне прибирання проїжджої частини вулиць здійснюється спеціалізованими підприємствами.

 

 •  кладовищ.

Утримання кладовищ, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується відповідною організацією чи фізичною особою, якою укладено угоду з церковним комітетом та погоджено з виконавчим органом сільської ради.

Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання здійснюється відповідно їх користувачами за рахунок власних коштів.

Утримання у належному стані територій кладовищ передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих Правил.

Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування у випадку постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха.

Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

Виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.

 

 •  майданчиків для дозвілля та відпочинку.

Утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на території яких розміщені вказані майданчики відповідно до договору.

Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров’я громадян, наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду.

Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

 

 • Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території, прилеглих територій і територій житлової та громадської забудови
 • Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил.
 • Утримання в належному стані та благоустрій прибудинкової території житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться власником цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими власником укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.
 • Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території проводиться її власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з підприємством, установою, організацією, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.
 • Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність сільської ради як безхазяйні, проводиться органом місцевого самоврядування, або підприємством, установою, організацією, з якими органом місцевого самоврядування укладено відповідний договір на утримання та благоустрій присадибної ділянки.
 • Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, приватним підприємцям, громадянам суворо забороняється створювати звалища та скидати сміття, фекалії у канави та яри, особливо на території, прилеглі до приватної забудови.
 • Не допускається залишати автотранспортні засоби, механізми на проїздах або переобладнувати їх, що заважає руху спеціальних машин «швидкої допомоги», пожежної та аварійної техніки, а також самовільно влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і громадського транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до житлової та громадської забудови, гаражів, автостоянок тощо.
 • Забороняється розміщення та/або залишення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови понад строки проведення будівельних та інших ремонтних робіт.

 

 • Порядок здійснення благоустрою та утримання територій будівель та споруд інженерного захисту, санітарних споруд
 • Утримання в належному стані територій будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.
 • Благоустрій та утримання територій будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд мають забезпечувати нормальну роботу та експлуатацію вказаних будівель та споруд.

 

5.5. Порядок санітарного очищення території населених пунктів Жовтанецької ТГ

 • Санітарне очищення території населених пунктів Громади включає механізоване та ручне прибирання території об’єктів благоустрою, збір та видалення у встановлені місця відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території села відповідно до вимог цих Правил, санітарних норм та правил, рішень сільської ради, чинного законодавства.
 • Обов’язок по ручному прибиранню територій, вчинення протиожеледних заходів:
 • покриття проїзної частини сільських вулиць, провулків, тротуарів за кошти місцевого бюджету – покладається на відповідні служби за належністю органів місцевого самоврядування; графік їх прибирання встановлюється за погодженням з органами місцевого самоврядування при укладанні договору про надання послуг на прибирання проїзної частини;
 • тротуарів, покриття проїзної частини внутрішньоквартальних доріг, територій, суміжних (прилеглих) з приватними домоволодіннями, – покладається на власників домоволодінь, а контроль за виконанням цього обов’язку на виконком сільської ради;
 • дворів, тротуарів, покриття проїзної частини, територій, прилеглих до будівель громадської забудови, прибудинкової території – покладається на балансоутримувача будівель;
 • дворів, тротуарів, майданчиків, покриття проїзної частини, інших суміжних (прилеглих) територій з земельними ділянками, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам, – покладається на відповідні підприємства, установи, організації, приватних підприємців, громадян, які є власниками або користувачами таких ділянок;
 • тротуарів, територій, прилеглих до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, магазинів, ринків, палаток, ларьків, кіосків, інших об’єктів торгівлі – покладається на суб’єктів господарювання, що експлуатують вказані об’єкти;
 • охоронних зон ліній електропередач – покладається на відповідні підприємства, що їх експлуатують;
 • прилеглих до трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій у радіусі 5 м – покладається на підприємства, установи, організації на балансі в яких знаходяться вказані об’єкти;
 • місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, крім кінцевих, де відсутні об’єкти торговельної діяльності та які розміщені не на прибудинковій території – покладається на відповідні організації за погодженням з органами місцевого самоврядування при укладанні договору про надання послуг на прибирання;
 • зелених насаджень спортивних дитячих та інших рекреаційних зон, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку – покладається на їх балансоутримувачів або відповідні організації за погодженням з органами місцевого самоврядування при укладанні договору про надання послуг на прибирання;
 • місць встановлення сміттєзбірників - покладається на підприємства, установи, організації на балансі в яких знаходяться вказані об’єкти;
 • прибирання територій, які відведені під проектування та забудову, здійснюється фізичними чи юридичними особами, яким відповідно до діючого законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться;
 • прибирання відведеної та прийнятою будівельниками під забудову території, а також території навколо будівельних майданчиків по периметру на відстані 15 м виконується будівельними організаціями до здачі об’єкта в експлуатацію;
 • Профілактичний огляд зливоприймальних колодязів та їх очищення проводиться підприємствами, в яких вони знаходяться на балансі, не менше одного разу на квартал.

Рішенням сільської ради за підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємцями можуть бути закріплені для прибирання інші території в межах села.

 • Підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, громадяни – суб’єкти підприємницької діяності та громадянизобов’язані щодня прибирати прилеглі та закріплені території, як правило з 6 год до 10 год та з 16 год, а також підтримувати належний санітарний стан впродовж всього встановленого режиму роботи (для закладів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг), згідно з порядком, визначеним рішенням виконавчого комітету сільської ради та не допускати несанкціонованої торгівлі з рук на прилеглій території.
 • При наявності розриву між будівлями або земельними ділянками, якщо межа між ними не визначена виконавчим комітетом Сільської ради та актом землекористування, межею є середина розриву.
 • Підприємства, організації, установи та суб’єкти підприємницької діяльності, незалежно від форм власності та відомчої належності, які розміщені в житлових будинках та на територіях будинковолодінь, а також кіоски, майстерні, лотки тощо повинні мати погоджені з житлово-експлуатаційною дільницею схеми прилеглих територій, прибирання яких здійснюється працівниками цих підприємств чи організацій.
 • Прибирання на ділянках навколо вуличних кіосків, ринків, павільйонів, лотків, майстерень з ремонту годинників та взуття, трансформаторних підстанцій, теплопунктів, бойлерних та пересувних об’єктів торгівлі в радіусі 15 м здійснюють власники цих об’єктів, а від сміття, характерного для цього об'єкта, на відстані забруднення відходами.

Забороняється використовувати для складування тари та товарів прилеглу до них територію.

 • Власники земельних ділянок, орендарі, будівлі та ділянки яких розміщені на вулицях, що не мають забудови з протилежної сторони, прибирають увесь масив проїжджої території та двох тротуарів.
 • На територіях, які належить прибирати, необхідно проводити весь комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:
 • регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані; при цьому тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності), до бордюрного каменю чи до краю проїзної частини (включаючи наявні канави між проїзною частиною вулиці і відповідною територією);
 • забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється власником, або шляхом укладення відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами;
 • регулярне прибирання місць встановлення сміттєзбірників, а також місць, забруднених побутовими та іншими відходами, на територіях, прилеглих до будинків та споруд;
 • регулярне знищення бур'янів, скошування трави заввишки більше 15 см, видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та поламаного гілля та забезпечуення їх вивезення.
 • не допущення пошкодження елементів благоустрою села, розташованих на прилеглих територіях;
 • з додержанням встановлених норм та правил здійснення утримання в належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд;
 • проведення відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення благоустрою.
 • регулярне прибирання канав, що прилягають до території житлового будинку чи земельної ділянки від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, а також проведення належним чином поглиблення канав у разі їх замулення.

Для запобігання забруднення випадковим сміттям вулиць та інших об’єктів благоустрою, зобов’язання по встановленню та утриманню урн покладається на:

1) підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, приватних підприємців, що утримують будинки, споруди, або інших осіб згідно з укладеними договорами. Урни встановлюються біля входу в будинки, споруди;

2) підприємства, організації, фізичних осіб – підприємців, що здійснюють торгівлю та побутове обслуговування, – біля входу в торгівельні зали, магазини, салони, інші приміщення з території загального користування, а також біля палаток, ларьків, павільйонів, інших виносних/вуличних об’єктів торгівлі та послуг;

 • Особи, на яких покладено обов’язок по встановленню урн, зобов’язані утримувати їх у справному й охайному стані, очищати від сміття в міру їх наповнення, у разі стійкого забруднення – промивати.

Забороняється використовувати будь-яку тару в якості урн (картонні коробки, відра, кошики тощо).

 • Тротуари, доріжки у скверах, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, розташовані напроти будинків та споруд, а також небезпечні для проїзду автотранспорту і проходу пішоходів місця посипають піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами підприємства, організації, установи та громадяни, за якими закріплені ці ділянки для утримання, або особи, яким такий обов’язок переданий за договором.
 • Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та обробка іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини вулиць, перехресть проводиться в порядку, визначеному виконкомом сільської ради.
 • Балансоутримувачі, підприємства, установи, підприємства та організації, громадяни можуть укладати договори з відповідними підприємствами про прибирання, у тому числі механізоване, полив, посипання піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами вулиць, перехресть, тротуарів, закріплених за ними територій, та інші дії або проводити ці роботи самостійно.
 • Збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відходи».
 • Вивезення сміття, відходів здійснюється у спеціально відведені рішенням сільської ради полігони, на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів, або здійснення інших операцій з відходами.
 • Забороняється вивезення відходів, сміття, снігу, листя, льоду у місця, які не призначені для цього.
 • Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів у підземних горизонтах, на території села, на територіях рекреаційного призначення, в межах водоохоронних зон, в інших місцях, що може створювати небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людини.
 • Визначення територій, прилеглих до територій підприємств, установ, організацій, громадян, які підлягають прибиранню, контроль за їх санітарним очищенням, своєчасним вивезенням твердих побутових відходів з території приватної забудови, ліквідація стихійних звалищ покладається на виконком сільської ради.

 

 • Загальний санітарні дні прибирання населених пунктів громади – передостання субота напередодні Великодніх свят та напередодні Храмових празників в селах об’єднаної громади.

 

 • Особливості сезонного прибирання
 • Зимове прибирання забезпечує нормальний рух пішоходів та транспорту і включає: підмітання та зсув снігу; усунення слизькості; прибирання снігу та сніжно-льодяних утворень до твердого покриття.
 • Прибирання вулиць і тротуарів, площ в період снігопаду проводиться комунальними спеціалізованими підприємствами та суб’єктами господарювання на прилеглій території.
 • У випадку сильних снігопадів прибирання здійснюється відповідно до прийнятих рішень виконавчого комітету сільської ради із затвердженням режиму прибирання територій сіл, участі організацій, установ і підприємств.
 • Прибирання здійснюється негайно з початку снігопаду, для запобігання накату, безперервно - до закінчення снігопаду.
 • На територіях прибирання суб´єкти господарювання та підприємницької діяльності прибирають: тротуари від снігу і льоду та посипають їх піском; дахи, водостічні труби, карнизи від льоду із забезпеченням заходів безпеки (встановлення огорож на тротуарах і негайне прибирання скинутого снігу та льоду).
 • Пісок заготовлюється кожним суб’єктом господарювання до настання холодів.
 • Тротуари вулиць в мікрорайонах приватної забудови прибирають домовласники в межах свого будинковолодіння.
 • Переміщення снігу з тротуару на проїжджу частину вулиці чи дороги з метою його механізованого видалення снігові вали слід розміщувати на відстані не більше одного метра від бордюру.
 • Формування снігових валів не допускається на перехрестях, на зупинках маршрутних транспортних засобів, в місцях в'їзду у двори та внутрішньоквартальних територіях, а також на зелених насадженнях, решітках зливоприймальних колодязів, контейнерних майданчиках для збору твердо-побутових відходів.
 • Вивезення снігу здійснюється у спеціально відведені місця, визначені рішеннями сільської ради.
 • Весною та в період танення снігу, крім звичайних прибиральних робіт, розчищаються канави для стоку води до приймальних колодязів зливової мережі тощо.
 • Літнє прибирання містить:
 • Підмітання пилу та сміття з поверхні покриття.
 • Полив територій для зменшення пилоутворення та підвищення вологості повітря.
 • Регулярне косіння трави на газонах, зелених зонах. Максимальна висота травостою має бути 15 см. В разі невиконання скошування, роботи можуть проводити комунальні підприємства Жовтанецької сільської ради з подальшим відшкодуванням їм вартості робіт власниками/користувачами території.
 • Знищення бур'янів, карантинних рослин, омели та парослі на деревах.
 • Восени, крім звичайних прибиральних робіт, здійснюється підмітання, згрібання листя, що вивозиться у встановлені місця, визначені рішенням сільської ради.
 • Незалежно від пори року, крім прибирання територій, очищаються від сміття і миються урни, таблички (вказівники) з найменуванням вулиці та номера будинку, прибираються території контейнерних майданчиків та біля них.

 

Порядок збирання, вивезення відходів

 • Відходи вивозяться надавачами послуг з вивезення твердих побутових відходів на підставі укладених договорів та згідно з цими Правилами, а також самостійно підприємствами спеціально обладнаним транспортом.
 • Надавач послуг з вивезення твердих побутових відходів зобов’язаний вивозити спецмашинами всі побутові відходи з визначеної території, вивантажувати і складувати їх відповідно до діючих правил, поставити контейнери в достатній кількості та необхідного об’єму і забезпечувати їх вивіз згідно з затвердженим графіком, погодженим з органом місцевого самоврядування.
 • Виконавці послуг з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій, суб’єкти підприємницької діяльності, що обслуговують житлові будинки, житлово-будівельні кооперативи, житлові кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та інші обслуговуючі житловий фонд організації та громадяни, які мають будинки на правах приватної власності, щороку, за два місяці до кінця календарного року, зобов’язані укладати договори на вивезення, приймання та знешкодження побутових відходів на наступний рік або вносити зміни до діючих договорів в разі зміни кількості проживаючих чи за інших підстав, що впливають на об’єми побутових відходів.
 • В разі розірвання споживачем договору на вивіз твердих побутових відходів, надавач послуг зобов’язаний повідомити про це виконавчий комітет Жовтанецької сільської ради.
 • При заключенні угод на вивіз твердих побутових відходів з суб’єктами господарювання надавачами послуг вказується місце контейнера, в який викидаються побутові відходи.
 • Майданчики для встановлення контейнерів повинні мати водонепроникне покриття і при можливості мають бути огороджені з трьох боків. Відстань від житлових будинків, дитячих закладів, спортивних площадок і від місць відпочинку населення має бути не менше 20 м, але не більше 100 м.
 • В районах існуючої забудови, де немає можливості дотримання нормативних відстаней та у конфліктних ситуаціях, місця встановлення контейнерів встановлюються комісійно.
 • Забороняється збереження відходів у несанкціонованих місцях і об'єктах.
 • Спеціалізованим з надання комунальних послуг підприємствам дозволяється проводити роботи з вивезення твердо-побутових відходів у нічний час.
 • Відповідальність за технічний і санітарний стан контейнерних майданчиків покладається на споживачів послуг з вивезення твердих побутових відходів.
 • Прибирання контейнерних майданчиків та місць завантаження твердих побутових відходів після їх вивантаження з контейнерів у спецавтомобіль здійснює надавач послуг. За належний технічний, санітарний та естетичний стан сміттєзбірників (контейнерів) відповідає їх власник (надавач послуг).
 • Забороняється заповнювати контейнерні ємності палаючими або тліючими відходами, великогабаритними предметами, снігом, льодом, а також відходами, що можуть псувати контейнер і спецавтотранспорт.
 • Великогабаритні відходи, будівельні відходи вивозяться бортовим автотранспортом на полігони для захоронення твердо-побутових відходів, за заявками та за кошти виробників відходів.
 • Власники приватних будинковолодінь зобов’язані укласти договори з виконавцями послуг з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій на вивіз великогабаритних відходів. З цією метою виробниками відходів оформляються відповідні договори зі спеціалізованими організаціями.
 • Великогабаритні відходи, підготовлені до вивезення, розміщуються біля краю проїжджої частини на майданчику, призначеному для розміщення контейнерів, не раніше 17.00 напередодні дня вивозу або не пізніше 7.00 у день вивозу таким чином, щоб не перешкоджати вуличному руху, пішоходам, а також регулярному вивозу побутових відходів.
 • Власники або орендарі житлових та нежилих приміщень перед виконанням ремонтно-будівельних робіт укладають угоду з спеціалізованим підприємством на вивіз будівельного сміття.

При виконанні ремонтних робіт не пізніше ніж за тиждень попереджають житлово-експлуатаційне підприємство, що обслуговує будинок, про намір виконання ремонтних робіт, погоджують місце тимчасового розміщення будівельних відходів та забезпечують їх вивезення.

 • Будівельні та транспортні підприємства:
 •  Складують будівельне сміття на будівельному і ремонтно-будівельному майданчику, не захаращуючи пожежні проїзди, пішохідні доріжки, не пошкоджуючи зелені насадження та газони, не затемнюючи вікна житлових приміщень будівельними матеріалами на прибудинкових територіях.
 • Вивозять будівельне сміття з будівельних і ремонтно-будівельних майданчиків не менш ніж один раз в десять днів, не допускаючи накопичення будівельного сміття на майданчиках та прилеглих територіях.
 • При перевезенні будівельних відходів, неущільненого ґрунту, відходів розкриття дорожнього покриття сипких вантажів та твердих побутових відходів автотранспорт накривається брезентом.
 • Вивіз рідких нечистот із вигрібних туалетів будинковолодінь незалежно від їх форм власності та відомчої належності здійснюється спеціалізованим транспортом.
 • Власники будинків забезпечують вільний під’їзд до вигрібних ям і туалетів та освітлення цих територій в темний час доби.
 • Вибирання твердих осадків із каналізаційних колодязів, вигрібних туалетів та ям проводиться безпосередньо на транспортний засіб для негайного їх вивезення.
 • Дворові та громадські туалети утримуються їх власниками в постійній чистоті і справності та щодня дезінфікуються.
 • Токсичні та шкідливі складові побутових відходів (наприклад, медикаменти, акумулятори, гальванічні елементи, фарби, розчинники, лаки, клеї, кислоти, луги, засоби захисту рослин і дерев'яних виробів, люмінесцентні трубки, термометри та інший брухт, який містить ртуть, олії та забруднені оліями відходи, конденсатори), окремо збираються і накопичуються виробниками відходів.
 • Вивезення цих відходів здійснюється спеціалізованими організаціями, які мають відповідні ліцензії, за окремими договорами на спеціалізовані підприємства, де провадиться їх сортування, знешкодження та знищення.

 

Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій

 • Впорядкування територій здійснюється в порядку, встановленому законодавством.
 • Проектами землеустрою щодо впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань передбачаються заходи щодо впорядкування структури земельних угідь, усунення черезсмужжя, далекоземелля, ламаності меж, ерозійних процесів та інших екологічних наслідків нераціонального використання земель і створення територіальних умов для функціонування всіх галузей економіки, формування й удосконалення раціональної системи існуючого землеволодіння та землекористування.

 

Обмеження при використанні об'єктів благоустрою

 • На об'єктах благоустрою забороняється:
 • виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;
 • вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд;
 • самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;
 • вивозити та/або звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, влаштовувати звалища;
 • забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, покидьками, недопалками тощо;
 • захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків, інших споруд;
 • складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;
 • захаращувати території будівельними та іншими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та льоду тощо;
 • порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів;
 • використовувати не за призначенням контейнери та урни для збору сміття та твердих побутових відходів;
 • виливати рідину, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон та сходів будинків;
 • викидати через прорізи будівель сміття без обладнаних для цього пристроїв;
 • наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;
 • випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях за умови їх відведення, залишати на об’єктах благоустрою та їх елементах фекалії тварин; спеціальні місця (майданчики) для вигулу тварин визначаються у встановленому порядку з урахуванням санітарних норм та правил;
 • здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);
 • використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;
 • здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції;
 • здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу;
 • забороняється перевищення норм забруднення атмосферного повітря та рівня шуму, у тому числі від транспортних засобів;
 • вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені цими Правилами, чинним законодавством України.

 

Обмеження щодо споживання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв та куріння тютюнових виробів

 • Забороняється куріння тютюнових виробів на робочих місцях та в громадських місцях (за винятком місць, спеціально для цього відведених), а саме:

Забороняється споживання пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв:

1) у закладах охорони здоров'я;

2) у навчальних та освітньо-виховних закладах;

3) у громадському транспорті, на зупинках транспорту;

4) у закладах культури;

5) у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі);

6) на дитячих майданчиках;

7) на спортивних майданчиках;

8) у приміщеннях органів місцевого самоврядування, інших державних установ та організацій всіх форм власності.

 • У місцях та закладах, де куріння заборонено, має бути розміщена наочна інформація, яка складається із графічного знака про заборону куріння та тексту такого змісту: «Куріння заборонено!».
 • У спеціально відведених для куріння місцях розміщується наочна інформація, яка складається із відповідного графічного знака та тексту такого змісту: «Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров'ю!».
 • У закладах громадського харчування відводиться не менше 50 відсотків площі торгових залів таких закладів для обслуговування осіб, які не курять.

Власник або уповноважені ним особи чи орендарі відповідних споруд, окремих приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, яку завдає здоров'ю людини куріння тютюнових виробів.

У місцях для куріння має бути розміщено прямокутний графічний знак із текстом такого змісту: «Місце для куріння» та інформація про шкоду, яку завдає здоров'ю людини куріння тютюнових виробів, із текстом такого змісту: «Куріння шкодить Вашому здоров'ю!».

 • На час проведення масових заходів сільська рада в межах відповідної адміністративної території може заборонити або обмежити споживання пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та куріння тютюнових виробів;

 

Обмеження (обтяження) на використання земельних ділянок об'єктів благоустрою

 • На використання власником або землекористувачем земельної ділянки або її частини може бути встановлено обмеження в обсязі, передбаченому законом або договором. Перехід права власності або права користування земельною ділянкою не припиняє встановленого обмеження.
 • Право на земельну ділянку може бути обмежено законом або договором у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також інших випадках, встановлених законом.
 • Правовий режим земель охоронних зон визначається законодавством України. Охоронні зони створюються: уздовж ліній зв'язку, електропередачі, земель транспорту, мостів, шляхопроводів, навколо промислових об'єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об'єкти.
 • Правовий режим земель зон санітарної охорони визначається законодавством України. Зони санітарної охорони створюються навколо об'єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи та інші, для їх санітарно-епідеміологічної захищеності. У межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам, водоводам, об'єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені.
 • Правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається законодавством України. Санітарно-захисні зони створюються навколо об'єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об'єктів від територій житлової забудови.

У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво житлових об'єктів, об'єктів соціальної інфраструктури та інших об'єктів, пов'язаних з постійним перебуванням людей.

 • На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно впливає або може вплинути на природний стан цих земель. Порядок використання земель рекреаційного призначення визначається законом.

 

Розділ 6. Вимоги до утримання елементів благоустрою населених пунктів Жовтанецької ТГ

Порядок утримання покриття вулиць, доріг, тротуарів

 • Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, правила користування ними та їх охорони затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 • Правила користування, ремонту і утримання приватних і відомчих дорожніх об'єктів та правила їх охорони встановлюються власниками цих об'єктів за погодженням з уповноваженими підрозділами Національної поліції.
 • Усі роботи по будівництву, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць, пішохідних доріжок, іншого покриття повинні здійснюватись згідно з проектами та вимогами правил, нормативів і стандартів України з безпеки дорожнього руху.
 • У разі виникнення умов, за яких неможливо реалізувати окремі проектні рішення, виконавець робіт зобов'язаний повідомити про це проектувальника і замовника з метою розробки додаткових заходів щодо безпеки дорожнього руху.
 • Приймання завершених будівництвом, реконструкцією і ремонтом робіт на автомобільних дорогах, вулицях проводиться за участю органів державного нагляду за дотриманням законодавства, правил, норм та стандартів з безпеки дорожнього руху після виконання заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.
 • Для проведення комплексної (повної) заміни твердого покриття на окремих ділянках  доріг та тротуарів будівельна організація зобов’язана отримати погодження на виконання вказаних робіт в виконкомі сільської ради з метою перевірки вказаними органами строків завершення інших будівельних та ремонтних робіт згідно з погодженими проектами на таких ділянках доріг та тротуарів.
 • Утримання в належному стані покриття вулиць, доріг, тротуарів, у тому числі їх санітарне очищення, здійснюється відповідно до цих Правил.

 

Порядок утримання зелених насаджень на об'єктах благоустрою

 • Утримання зелених насаджень здійснюється згідно з «Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України», цими Правилами, іншими нормативними актами.
 • Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах села під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також знесення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету залежності від підпорядкування об'єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, – за рахунок коштів їх власників або користувачів, орендарів.
 • Інвентаризація зелених насаджень проводиться відповідно до «Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України», затвердженої наказом Держбуду України від 24.12.2001 №226.
 • Місця висадки зелених насаджень визначаються за погодженням з уповноваженими органами.
 • Поточне утримання дерев, клумб, тротуарних газонів, зелених майданчиків прибудинкової території покладається на підприємства, установи, організації - балансоутримувача (незалежно від форм власності), і громадян – власників будинків на територіях, прилеглих до їх споруд та будинків.
 • Усі роботи по поточному утриманню зелених насаджень на територіях, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності) проводяться силами і коштами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах з спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері поводження з зеленими насадженнями.
 • Засівання газонів, висадка розсади квітників, обрізання дерев, обробка насаджень проти хвороб і шкідників, а також забезпечення цих робіт матеріалами на об'єктах зеленого господарства, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності), проводяться силами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах зі спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері поводження з зеленими насадженнями.
 • При виконанні будівельних робіт замовники таких робіт та утримувачі зелених насаджень повинні передавати зелені насадження, які вони охороняють, будівельній організації (підряднику) під охоронну розписку.
 • На територіях ділянок, відведених під будівництво, та прилеглих територіях відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, а також знищення бур’янів покладається на керівників підприємств, установ, організацій та громадян, яким земельні ділянки відведені з вказаною метою.
 • У випадку неможливості збереження зелених насаджень на ділянках, відведених під будівництво чи виконання інших робіт, замовник після завершення робіт зобов'язаний посадити зелені насадження своїми силами та за власні кошти або до початку будівельних робіт укласти угоду зі спеціалізованою організацією на виконання всіх робіт по пересаджуванню і догляду до повного приживання, та у будь-якому випадку компенсувати в установленому порядку вартість зелених насаджень, що підлягають знищенню.
 • Порядок видалення зелених насаджень регламентується Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006р. № 1045 зі змінами та доповненнями.
 • Підприємства, установи та організації сіл всіх форм власності, суб´єкти господарювання  зобов’язані письмово подати заяву до Жовтанецької сільської ради для отримання дозволу на видалення зелених насаджень.
 • У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної і надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю фізичних та/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень здійснюється негайно з подальшим оформленням акта обстеження.
 • Видалення зелених насаджень на території кладовищ здійснюється за рішенням балансоутримувача.
 • На території зелених насаджень забороняється:
 • виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому порядку;
 • самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати дерева, кущі, квітники, газони;
 • вивозити і запалювати в не відведених для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, сніг, листя тощо;
 • складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання;
 • самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;
 • посипати кухонною сіллю сніг та лід на тротуарах;
 • влаштовувати стоянки автомашин;
 • влаштовувати зупинки пасажирського транспорту та паркувати автотранспортні засоби на газонах;
 • спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;
 • підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інше, якщо вони можуть пошкодити дерево;
 • добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкодження;
 • рвати квіти, ламати гілки дерев;
 • випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;
 • здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях.
 • За самовільне знищення і пошкодження зелених насаджень керівники підприємств, установ та організацій, а також фізичні особи, винні в спричиненні шкоди зеленим насадженням, самовільній вирубці, невжитті заходів охорони, у недбалому та необережному відношенні до об’єктів озеленення, притягуються до відповідальності та відшкодовують спричинені збитки у встановленому законодавством розмірі та порядку.
 • За незаконну порубку або пошкодження дерев з винних осіб стягується спричинена шкода та штраф у встановленому чинним законодавством розмірі.
 • Особи, винні у викраденні квітів, дерев, кущів, садово-паркового інвентарю, обладнання для поливу, фонтанів, малих архітектурних форм, притягуються до кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством.
 • Відповідальність за збереження зелених насаджень, догляд за ними, видалення сухостійних, пошкоджених хворобами та шкідниками зелених насаджень, знищення бур’янів покладається на:
 • щодо насаджень, що належать до комунальної власності, – на виконком сільської ради;
 • на вулицях перед будівлями до проїзної частини, промислових будівель та споруд, а також на балансоутримувачів будівель підприємств побуту, торгівлі, закладів освіти, охорони здоров’я, які розташовані на території житлової забудови;
 • на територіях підприємств, а також на прилеглих до них ділянках і санітарно-захисних зонах – на ці підприємства;
 • на територіях, відведених під будівництво та прилеглих до них ділянок, – з дня початку робіт – на замовників будівництва;
 • на приватних садибах та прилеглих ділянках – на їх власників.

 

 

 

6.3. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів

 • Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів здійснюється відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва», «Положенням про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт», затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.12.2000 № 273, та інших нормативних актів.
 • Вимоги щодо порядку утримання будинків та споруд, їх фасадів є обов’язковими для всіх замовників будівельних робіт, які здійснюють ремонтні або будівельні роботи по фасадах.
 • Всі види проектних робіт на території села здійснюються згідно з діючою містобудівною документацією, державними нормами будівельного і технологічного проектування, державними стандартами, нормами.
 • Всі ремонтні, реставраційні, відновлювальні або будівельні роботи по фасадах здійснюються за проектами, узгодженими та затвердженими у порядку, визначеному в ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва».
 • Після затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації замовник будівельних робіт повинен отримати дозвіл на виконання ремонтних або будівельних робіт відповідно до вимог «Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт», затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.12.2000 № 273.
 • Можливість вторинного використання раніше погодженої проектної документації для проведення ремонтних робіт визначає відділ з питань земельних відносин та просторового планування
 • Відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій, а також громадяни зобов’язані:
 • проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду фасадів;
 • забезпечувати щорічне і після стихійного лиха обстеження відповідних будівель та споруд та засвідчувати проведені обстеження актами;
 • змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання ордера на виконання цих робіт;
 • розміщувати елементи зовнішнього благоустрою або обладнання архітектурно-художнього освітлювання на фасаді тільки на підставі відповідного дозволу, згоди власника будівлі або приміщень;
 • регулярно проводити обстеження та здійснювати паспортизацію будівель і споруд з метою забезпечення їх надійної експлуатації відповідно до затверджених уповноваженим органом Правил обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації, інших нормативних актів.
 • Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами і громадянами села щодо організації робіт по утриманню фасадів будинків та споруд у належному стані визначаються виконавчим комітетом сільської ради.
 • У разі оренди будівель або окремих приміщень порядок утримання їх в належному стані встановлює орендодавець у договорі оренди.

 

Порядок утримання будівель та споруд системи інженерного захисту територій, санітарних споруд

 • Утримання у належному стані будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.
 • Балансоутримувачі будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд зобов’язані своєчасно здійснювати обстеження та паспортизацію, поточний та капітальний ремонт вказаних будівель та споруд, забезпечити їх належну та безпечну роботу.

 

Порядок утримання спортивних споруд

 • Матеріально-технічну базу фізичної культури і спорту складають усі види фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, фізкультурно-спортивного спорядження і обладнання, інше майно, призначене для занять фізичною культурою і спортом.
 • Власники фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, спеціальних приміщень для занять фізкультурою і спортом та фізкультурно-оздоровчого і спортивного інвентарю або уповноважені ними органи зобов'язані забезпечувати їх належний стан, безпечний для життя і здоров'я людей, майна та навколишнього природного середовища.
 • Адміністрація фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд та організатор спортивного заходу або занять фізичною культурою забезпечують належне обладнання місць проведення фізкультурно-спортивних занять і змагань відповідно до правил їх проведення, вимог техніки безпеки, санітарно-гігієнічних, екологічних та інших державних вимог і несуть відповідальність, встановлену законодавством, за шкоду, заподіяну здоров'ю глядачів та осіб, які займаються в них фізичною культурою і спортом.
 • Не допускається будівництво нових та реконструкція наявних дошкільних виховних, загальноосвітніх, вищих навчальних закладів без передбачених нормативами фізкультурно-спортивних споруд та функціональних приміщень;
 • Експлуатація спортивних споруд та обладнання, що не забезпечує безпеки спортсменів та глядачів, не допускається. Спортивні споруди повинні відповідати вимогам загальної та спеціальної безпеки учасників і глядачів.

 

Порядок утримання обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку

 • Утримання в належному стані обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку покладається на балансоутримувачів вказаного майна або осіб, на території яких розміщені вказані майданчики.
 • Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку повинно здійснюватися з додержанням санітарних та технічних норм, забезпечувати безпечне користування ними.
 • Обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку необхідно підтримувати у справному стані, регулярно обстежувати, своєчасно ремонтувати, щорічно фарбувати.

 

Порядок утримання малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності

 • Утримання малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності (далі у цьому параграфі – малих архітектурних форм) здійснюється їх балансоутримувачами.
 • Біля кожної малої архітектурної форми повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до неї покриття вдосконаленого типу відповідно до вимог законодавства.
 • У разі розміщення малої архітектурної форми на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки 1,5 метра.
 • Біля кожної малої архітектурної форми встановлюється урна для сміття.
 • Підключення малих архітектурних форм до інженерних мереж здійснюється з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж і має гарантувати безпеку користувачам дорожніх об'єктів.
 • Під час розміщення малих архітектурних форм не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень.

 

 

Розділ 7. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час будівництва, земляних, монтажних, ремонтних та інших робіт.

 

Виконання робіт.

 • Будівельні підприємства зобов’язані належним чином утримувати земельні ділянки, виділені під будівництво з прилеглими до них тротуарами і дорогами, будівельні майданчики та прилеглі до них території, зелені насадження, місця прокладання інженерних комунікацій від дня передачі таких ділянок для будівництва.
 • При проектуванні, будівництві, реконструкції об’єктів містобудування обов’язково передбачається:
 • комплексний благоустрій відповідної території, у тому числі безперешкодний доступ до об’єктів та елементів благоустрою і можливість їх використання інвалідами та особами з обмеженими можливостями;
 • розміщення гаражів-стоянок або улаштування спеціальних майданчиків для паркування відповідно до чинних державних будівельних норм;
 • організація архітектурно-декоративного освітлення об’єктів благоустрою з додержанням вимог органів архітектури та будівельних норм та правил.
 • Проектування, будівництво та реконструкція об’єктів комплексного благоустрою територій здійснюються на основі проектів забудови території, санітарних норм і правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів, етапності будівництва, реконструкції і капітального ремонту на підставі проекту.
 • Роботи з комплексного благоустрою територій, розташованих над інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо безпечної експлуатації таких інженерних мереж та комунікацій.
 • Планування і забудова населеного пункту, формування жилих районів, розробка проектних рішень, будівництво і реконструкція будинків, споруд та їх комплексів без пристосування для використання інвалідами не допускається. У тих випадках, коли з об'єктивних причин неможливо пристосувати для інвалідів діючі об'єкти, за рішенням органу місцевого самоврядування за участю відповідних підприємств (об'єднань), установ і організацій створюються інші сприятливі умови життєдіяльності інвалідів, зокрема будівництво спеціальних об'єктів.
 • Замовники, суб’єкти господарювання у сфері будівництва та інші особи зобов'язані:
 • утримувати в належному стані та у встановленому порядку огороджувати земельні ділянки, що відведені уповноваженими органами під будівництво;
 • здійснювати виконання будівельних (монтажних) робіт (у тому числі з реконструкції та нового будівництва) з додержанням будівельних норм та правил на підставі дозволу на виконання будівельних робіт, який видається у встановленому порядку. Забороняється закриття вказаних робіт без належного та якісного проведення благоустрою території;
 • виконувати земляні, будівельні, ремонтні, монтажні та інші роботи на об’єктах благоустрою, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження чи знищення елементів або об’єктів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів та обладнання)на підставі дозволу (ордера), який видається Виконавчим комітетом сільської ради, в порядку, визначеному цими Правилами;
 • проводити ремонтні роботи на фасадах будинків і споруд з обов’язковим використанням заходів безпеки та протипилових засобів (захисної сітки, плівки, легких огорож);
 • у встановленому порядку отримувати дозвіл (ордер) на встановлення риштування, каркасно-плівкових та інших легких огорож під час ремонту (реконструкції) елементів будівель, споруд, що пов’язано з погіршенням благоустрою, виконувати умови такого дозволу (ордера) та проводити роботи відповідно до вимог цих Правил та чинного законодавства;
 • встановлювати огорожі місць проведення будівельних та ремонтних робіт визначених типів відповідно до вимог будівельних норм та правил, інших нормативних актів;
 • на період проведення робіт з улаштування місць паркування автомобілів на об’єктах благоустрою у встановленому порядку отримувати відповідний дозвіл (ордер) на проведення робіт, пов’язаних з тимчасовим погіршенням благоустрою;
 • негайно не більше ніж за добу прибирати на прилеглих до будівельних майданчиків територіях залишки будівельних матеріалів, ґрунту і сміття, що виникли у процесі будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт;
 • не допускати випадків виїзду автотранспорту з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць із забрудненими колесами;
 • організувати механічне або ручне очищення і миття автотранспортних засобів при їх виїзді з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць;
 • вживати заходи щодо виключення можливості винесення автотранспортними засобами на дорожні об'єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря;
 • не допускати відкачування та виливання води на проїзну частину вулиць, тротуари, а також відведення стічних вод на тротуари, шляхи та інші місця, не передбачені технологією відводу стічних вод;
 • при здачі в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції та комплексного капітального ремонту будівель чи споруд проводити комплексний благоустрій відповідної території;
 • не допускати прокладання трубопроводів інженерних мереж на поверхні шляхів, тротуарів, пішохідних доріжок.
 • Тимчасове погіршення благоустрою дозволяється виключно на підставі аварійного або планового дозволу (ордера) на порушення об’єктів благоустрою, який видається Виконавчим комітетом сільської ради в порядку, визначеному цими Правилами та на наступних умовах:
 • підприємство, установа, організація або її керівник, що виконує роботи, несе відповідальність за дотримання умов, погоджень і вимог, викладених у дозволі (ордері) та правилах ведення робіт. Таку ж відповідальність несе субпідрядна організація;
 • дозвіл (ордер) повинен знаходитися на місці проведення робіт у відповідальної особи;
 • особа, яка здійснює будівельні роботи, зобов'язана до їх початку:

- обгородити місце розриття стандартними бар'єрами, пофарбованими в яскраві кольори;

- при обмеженій видимості встановити кутові ліхтарі або обгородити місце розриття світловим сигналом червоного кольору;

- встановити шляхові знаки і покажчики стандартного типу;

- на ділянках вулиці, де дозволене її перекриття, встановити чіткий покажчик об'їзду;

- у випадках передбачених будівельними нормами та правилами, встановити інформаційний щит з найменуванням осіб, які є замовниками робіт та підрядниками, строками початку і закінчення робіт, іншою інформацією;

 • з метою попередження випадків пошкодження існуючих підземних комунікацій замовник зобов'язаний не пізніше як за дві доби до початку робіт викликати представників зацікавлених організацій, встановити разом з ними і представником будівельної організації (підрядником) точне місцезнаходження підземних мереж, після чого відповідальна особа зобов'язана вжити необхідні заходи для збереження інженерних мереж і провести до початку робіт інструктаж робітників;
 • керівники організацій, що експлуатують підземні комунікації, зобов'язані забезпечити своєчасну явку своїх представників до місця проведення робіт і дати письмові вказівки про умови забезпечення, збереження належних їм підземних комунікацій;
 • організація і особа, яка відповідає за виконання робіт, несуть відповідальність за пошкодження підземних мереж, зелених насаджень. Пошкоджені комунікації повинні бути негайно полагоджені силами і засобами осіб, які їх пошкодили;
 • забороняється перенесення існуючих підземних комунікацій, зелених насаджень, якщо це не передбачено проектом, без узгодження з зацікавленими організаціями;
 • при виконанні розриття в місцях руху транспорту і пішоходів необхідно дотримуватись черговості робіт, забезпечувати безпеку руху. Відповідальність за забезпечення руху транспорту і пішоходів несуть особи, які відповідають за виконання робіт;
 • місця виконання земляних робіт та будівельні майданчики повинні бути огороджені й оснащені застерігаючими знаками стандартного типу, до будмайданчиків влаштовані під'їзні дороги з твердим покриттям;
 • відновлення благоустрою, у тому числі твердого покриття та зеленої зони, повинно бути виконано у вказані в дозволі (ордері) строки з додержанням державних будівельних норм України та санітарних норм і правил, відновленням дорожньої розмітки;
 • виконання робіт без отримання дозволу (ордера) або по закінченню вказаних у дозволі (ордері) строків (без продовження дозволу або оформлення нового дозволу) – забороняється і вважається самовільним. Роботи, які проводяться без дозволу (ордера), повинні бути негайно припинені. Відбудова розритої ділянки проводиться силами та коштами порушника, винні особи (юридичні або фізичні) притягуються до відповідальності, передбаченої рішеннями сільської ради, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами;
 • компенсації шкоди внаслідок погіршення благоустрою, у тому числі порушення умов благоустрою, пошкодження чи знищення елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, обладнання та матеріалів;
 • видачі планового дозволу (ордера) на проведення робіт, пов’язаних з розриттям проїзної частини вулиць центральної частини населеного пункту тільки за розпорядженням сільського голови.
 • Виконавець робіт зобов'язаний дотримуватися передбаченого проектом порядку, графіка та терміну їх виконання і створити умови для безпечного руху транспорту і пішоходів згідно з Правилами дорожнього руху.
 • Для руху пішоходів з обох сторін вулиці повинна залишатися смуга тротуару шириною не менше 1,5 м, в особливих випадках - одна сторона тротуару може бути зайнята повністю, але з обов'язковим збереженням руху пішоходів по всій ширині протилежного тротуару.
 • Розробка грунту в котлованах і траншеях при перетині ними підземних комунікацій дозволяється тільки після встановлення ручним шурфуванням фактичного місця розміщення цих комунікацій.
 • Земляні роботи поблизу існуючих комунікацій та при їх перетині виконуються відповідно до вимог будівельних норм і правил. У місцях розкопок потрібно забезпечити заїзд в мікрорайони, двори, а також входи в приміщення, для чого організація зобов'язана встановити перехідні пішохідні містки з поручнями, шириною не менше 0,75 м, з перилами висотою не менше 1 м, розраховані на навантаження не менше 400 кг на один погонний метр містка.
 • У зимовий період пішохідні містки через траншеї очищаються від снігу та льоду і посипаються піском організацією, яка виконує роботи.
 • При виявленні підземних комунікацій, що не вказані в проекті, виконавець робіт зобов'язаний повідомити про це відповідні експлуатаційні організації.
 • При пошкодженні з вини замовника будь-якої споруди (комунікації) під час виконання робіт виконавець зобов'язаний повідомити про це власника комунікації. Виконання робіт повинно бути зупинено до прибуття представника організації, яка експлуатує ці споруди. Ліквідація пошкоджень проводиться власниками споруд. Організації, які пошкодили споруди, виконують земляні роботи за вказівкою власника пошкодженних споруд і оплачують йому вартість ремонтних робіт.
 • Забороняється засипати землею та іншими сипучими матеріалами і сміттям кришки люків та камер на трасах підземних інженерних мереж і під'їздах до наземних споруд.
 • При потребі тимчасово складати грунт та будівельні матеріали в місцях розташування колодязів та зливової каналізації, їх необхідно відгородити і забезпечити підходи до них.
 • Грунт, вийнятий з котлованів, траншей на проїжджу частину і тротуари, підлягає негайному вивезенню впродовж дня.
 • Поперечний перехід проїжджих частин вулиць виконується тільки безтраншейним способом (горизонтальним бурінням, штольним методом або проколом).
 • В разі необхідності виконання робіт з прокладання інженерних комунікацій та наявності висновків проектної організації про неможливість виконання робіт з застосуванням сучасних технологій безтраншейної прокладки мереж, ордер надається при умові укладення договору із спеціалізованим підприємством на відновлення асфальтобетонного покриття після виконання робіт.
 • Після виконання робіт в осінньо-зимовий період замовник забов'язаний утримувати місце розкопки в належному стані, по мірі потреби підсипати її щебенем та відсівом, а в місцях інтенсивного руху транспорту та на центральних вулицях – тимчасово відновити холодним асфальтом (або аналогічними технологіями).
 • Засипання траншей після будівництва, реконструкції або ремонту підземних мереж та споруд може здійснюватися тільки після складання акта, підписаного представниками технагляду замовника та організації, яка буде утримувати ці підземні мережі та споруди.
 • Засипання траншей та котлованів повинно здійснюватися з дотриманням технічних умов, проектно-кошторисної документації та заходів, що необхідні для збереження конструкцій і їх ізоляції.
 • Перед початком проведення земляних робіт асфальтобетонне покриття повинно обрізатись бензорізом, грунт, вибраний з траншеї вивозиться повністю, а траншея на всю глибину засипається гравійно-піщаною сумішшю та щебенем з прошаровим трамбуванням і зволоженням.
 1. Після закінчення будівництва, реконструкції або ремонту підземних інженерних мереж та споруд виконавець зобов'язаний до здачі траншеї під відновлення шляхового покриття або зелених насаджень, прибрати залишки грунту та сміття до передачі розкопки під відновлення.
 2. Впродовж 10 робочих днів від дня закінчення дії ордера та завершення земляних робіт місце розкопки здається балансоутримувачу дорожнього та тротуарного покриття для контролю готовності до відновлення покриття.
 3. Після здачі розкопки виконавець земляних робіт повинен відновити дорожнє та тротуарне покриття за власні кошти в термін до 20 календарних днів.

Відновлення асфальтного покриття проводиться згідно з технологією проведення робіт при стабільних температурах повітря не нижче +5o С в період будівельного сезону.

Зруйноване асфальтобетонне покриття під час виконання робіт в осінньо-зимовий період відновлюється не пізніше 15 травня поточного або наступного року.

Виконавець відновлювальних робіт забов’язаний дати гарантію на виконані відновлювальні роботи впродовж 36 місяців з моменту виконання робіт з відновлення покриття.

Виявлені недоліки впродовж гарантійного терміну усуваються виконавцем робіт за власний рахунок впродовж 5-ти робочих днів.

Якщо виконавець робіт не усунув недоліки впродовж 10 робочих днів, недоліки може ліквідувати спеціалізоване комунальне підприємство з подальшим стягненням витрачених коштів з виконавця земляних робіт в добровільному або судовому порядку.

            Контроль за додержанням цих Правил при проведенні земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження об’єктів та елементів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту та ін.), та відновлення благоустрою здійснює Жовтанецька сільська рада.

Аварійно-відновлювані роботи на підземних інженерних мережах

 • Після отримання повідомлення про аварію власник мережі зобов'язаний викликати аварійну бригаду під керівництвом відповідальної особи і приступити до роботи, створивши безпечні умови для людей, руху транспорту, збереження розміщених поруч інженерних мереж.
 • Одночасно з відправкою аварійної бригади необхідно повідомити телефонограмою про характер і місце аварії організації, які мають суміжні з місцем аварії комунікації, Жовтанецьку сільську раду та додатково при аварії на проїжджій частині - уповноважені підрозділи Національної поліції.
 • Організації, що мають суміжні з місцем аварії комунікації, при отриманні телефонограми, зобов'язані негайно направити на місце аварії свого представника, який повинен вказати розміщення відповідних комунікацій і стежити за дотриманням встановленого порядку виконання робіт.
 • Підприємство, організація, що приступили до проведення аварійно-відновлювальних робіт, впродовж доби повинні отримати по факту у виконавчому комітеті Жовтанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади дозвіл/ордер на порушення об’єктів благоустрою.
 • У разі пошкодження чи знищення елементів благоустрою, що допущено балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об’єктах, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об’єкта благоустрою.

 

Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час проведення святкових, розважальних та інших масових заходів

 • Під час проведення святкових, розважальних та інших масових заходів організатори та замовники вказаних заходів зобов’язані забезпечити додержання чистоти та порядку, збереження зелених насаджень (клумб, газонів, дерев, кущів), своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відповідної території, не допускати його накопичення.
 • На час організації зазначених масових заходів, включаючи вуличну торгівлю, з метою забезпечення чистоти організатори та замовники укладають договори із спеціалізованою організацією про своєчасне прибирання, збір та вивіз сміття з відповідної території села, відновлення зелених насаджень. Зазначені договори можуть укладатися як організаторами та замовниками масових заходів, так і юридичними особами та фізичними особами – підприємцями, які здійснюють торгівлю або надають послуги (виконують роботи) під час проведення вказаних заходів. Проведення заходів без укладення вказаного договору (договорів) не допускається, за винятком випадків прийняття обов’язку по прибиранню, збору та вивезенню сміття, відновлення зелених насаджень власними силами.
 • Якщо організатором або замовником проведення святкових, розважальних та інших масових заходів виступає сільська рада, розпорядженням сільського голови або рішенням сільської ради призначаються відповідальні за забезпечення додержання чистоти та порядку, збір та вивезення сміття, збереження зелених насаджень. Проведення заходів без визначення вказаної особи (осіб) не допускається.
 • Після завершення вказаних у цьому розділі заходів організатори, замовники або відповідальні зобов’язані забезпечити вивезення сміття, відновлення зелених насаджень. У разі тривалості вказаних заходів більше ніж один день збір та вивезення сміття проводиться щоденно.
 • Тимчасове розміщення сцен, тентів тощо на період проведення концертних, розважальних та інших масових заходів здійснюється у встановленому порядку з отриманням відповідних дозволів.
 • На період підготовки і проведення масових і офіційних заходів (свята, народні гуляння, фестивалі, спортивні змагання, конференції та ін.) на сільських вулицях і дорогах допускається розміщувати над проїзною частиною засоби святкового оформлення та відповідну інформацію з дотриманням вимог законодавства і забезпечення видимості дорожніх знаків, перехресть, пішохідних переходів, місць для зупинки маршрутних транспортних засобів.

 

Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг

 • Суб’єкти господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових послуг, зобов’язані утримувати у належному стані місця розміщення точок оптової і роздрібної торгівлі та сфери послуг (стаціонарні об’єкти торгівлі та побутових послуг, кіоски, павільйони, лотки, столики, автомобілі та інші).
 • Приватні підприємці, керівники і власники підприємств торгівлі і харчування, сфери послуг зобов'язані забезпечити своєчасне прибирання, збір сміття та снігу, вивезення сміття, не допускати їх накопичення, забезпечити прибирання територій, прилеглих до об’єктів торгівлі та побутового обслуговування.
 • Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, проїзної частині вулиць, тротуарах, інших територіях загального користування.
 • Забороняється самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу, виданого у встановленому порядку.
 • Лотки, столи, ємності з напоями та інші пересувні елементи вуличної торгівлі розміщуються лише на тротуарах за межею пішохідної частини.

{ розділ 7 доповнено пунктом 7.4 згідно рішення сесії № 730 від 13.05.2019 року }

 

Розділ 8. Порядок оформлення дозвільних документів на тимчасове порушення благоустрою, їх зупинення, продовження і закриття

 

Порядок отримання дозвільних документів на тимчасове порушення благоустрою

 • Підставою на порушення існуючого благоустрою та його відновлення є дозвільні документи на тимчасове порушення благоустрою, пов’язане з проведенням земляних та/або ремонтних робіт. Перелік таких робіт наводиться в Додатку № 2 до Правил.
 • Дозвільний документ (дозвіл, ордер) видається Виконавчим комітетом Жовтанецької сільської ради.
 • Замовником робіт є юридична чи фізична особа, фізична особа-підприємець, на замовлення якої проводяться відповідні роботи.
 • Виконавцем робіт може бути юридична чи фізична особа - підприємець, яка має право виконувати відповідні роботи на замовлення або для власних потреб.
 • Відповідальною за виконання робіт, зазначених у дозволі, має бути тільки особа керівного та інженерно-технічного складу (сама фізична особа-підприємець, керівник підприємства, головний інженер, виконроб, майстер тощо).
 • Дозвіл не вимагається, якщо земляні та/або ремонтні роботи проводяться:
 • особами, які мають документ, що посвідчує право власності або право користування земельною ділянкою, у тому числі право земельного сервітуту;

- у рамках підготовчих або будівельних робіт, право на проведення яких оформлене в установленому законодавством порядку.

У випадку необхідності виконання робіт за межами земельної ділянки, право на яку оформлено у встановленому законом порядку, дозвіл оформляється на загальних підставах.

            Відсутність необхідності оформлення дозволу не звільняє осіб, що виконують відповідні роботи, від обов’язку дотримання вимог щодо схоронності мереж та комунікацій, життя та здоров’я громадян, прав інших фізичних чи юридичних осіб, оформлення ліцензій, дозвільних документів або документів, що посвідчують право на виконання певних робіт відповідно до чинного законодавства.

 

Подання документів на отримання дозвільних документів на тимчасове порушення благоустрою при виконанні земельних, будівельних та інших робіт та капітальних ремонтів.

 • Замовник або Виконавець робіт чи уповноважена ними особа (надалі – Заявник) звертається до Виконавчого комітету сільської ради з заявкою встановленої форми (Додаток № 4 до Правил).
 • До заявки додаються необхідні документи в залежності від виду робіт.
 • Проведення робіт, пов’язаних із закриттям  вулиць чи шляхів для руху транспорту, здійснюється після видання сільським головою відповідного розпорядження.

У цьому випадку Заявник попередньо погоджує схему об’їзду ділянки із Жовтанецькою сільською радою та уповноваженими підрозділами Національної поліції.

 • Виконавчий комітет сільської ради на основі Заявки та наданих документів, протягом п’яти робочих днів, з моменту їх подання, надає Заявнику обхідний лист з інформацією щодо підприємств, установ та організацій, погодження яких необхідне для видачі дозволу.

Перелік підприємств, установ та організацій, погодження яких необхідне для видачі дозволу формує Виконавчий комітет виходячи з особливостей об’єкта благоустрою, наявності погоджень в проектній документації, місцезнаходження об’єкту.

 • Дозвільний документ на тимчасове порушення благоустрою при виконанні земельних, будівельних та інших робіт та капітальних ремонтів на території населених пунктів сільської ради видається Виконавчим комітетом сільської ради в термін п’ять робочих днів з моменту подання заявником усіх необхідних документів (включаючи лист погоджень).
 • Видача дозволу, його переоформлення, видача дубліката та анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.
 • Строк дії Дозволу визначається з урахуванням умов проведення робіт і не може перевищувати один рік.
 • Виконавчий комітет веде реєстр дозволів.
 • Відмова у видачі дозволу видається Заявнику у письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови у строк, передбачений для видачі Дозволу.
 • Підставою для відмови у видачі Дозволу є невідповідність поданих документів вимогам законодавства, виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.  
 • Відмову у видачі дозволу може бути оскаржено в установленому порядку.
 • У разі коли у строк, встановлений пунктом 8.2.5. цих Правил, не видано дозвіл або відмову в його видачі, право проведення на об’єкті благоустрою робіт виникає на десятий робочий день з дня закінчення зазначеного строку та вважається, що дозвіл видано.
 • Дозвільний документ на тимчасове порушення благоустрою надається на кожен окремий об'єкт за умови відповідності наданої дозвільної та проектної документації законодавчим і нормативним вимогам.
 • На прокладання інженерних мереж поза будівельним майданчиком видаються дозвільні документи на тимчасове порушення благоустрою по кожній мережі за винятком, коли їх прокладання передбачено в одному технічному коридорі.

 

 • Основні види робіт:

Залежно від виду об’єктів, місця виконання робіт Заявник до Заявки додає основні матеріали дозвільної та проектної документації:

 

 • Для влаштування будівельного майданчика (при новому будівництві, реконструкції та капітальному ремонті, знесенні будинків і споруд, інженерній підготовці території тощо):
 • документ на право власності або оренди будинку, споруди, земельної ділянки;
 • дозвільні документи Державної інспекції архітектурно-будівельного контролю;
 • будівельний генеральний план, погоджений у встановленому порядку;
 • генеральний план благоустрою.
 • чинний договір про сплату пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.
 • Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при встановленні риштувань під час виконання робіт з ремонту фасадів будівель та споруд:
 • паспорт опорядження фасадів;
 • затверджений проект виконання робіт з ремонту фасадів будівель та споруд (при необхідності).

При виконанні поточного ремонту фасаду надається фотофіксація об’єкта та перелік робіт.

 • Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт з прокладання, реконструкції та планового ремонту інженерних мереж:
 • ліцензія на право провадження будівельної діяльності;
 • договір замовника з підрядною організацією;
 • погоджена та затверджена у встановленому порядку проектно-кошторисна документація;
 • договір з балансоутримувачем про виконання робіт з відновлення об’єктів благоустрою;
 • графік виконання робіт;
 • дозвіл сільської ради про перекриття чи обмеження руху транспорту (під час виконання робіт на проїжджій частині вулиць) зі схемою організації руху транспорту, погодженою з уповноваженим підрозділом Національної поліції.
 • Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт зі встановлення МАФ;
 • договір на право тимчасового користування земельною ділянкою;
 • паспорт прив'язки тимчасової споруди, оформлений відповідним відділом виконавчого органу сільської ради;
 • погоджений проект МАФ, затверджений відділом містобудування, архітектури та житлово комунального господарства;
 • погодження інженерних служб;
 • Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт зі встановлення (монтажу) об’єктів наземної зовнішньої реклами:
 • дозвіл на розміщення рекламного засобу.
 • Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт зі встановлення тимчасових огорож (для утримання земельної ділянки у належному санітарному стані та її охорони):
 • документ на право землекористування;
 • топографічний план у масштабі М 1:500 (при наявності);
 • акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
 • Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт зі знесеннябудівель і споруд:
 • погоджений та затверджений в установленому порядку проект організації будівництва (ПОБ) або проект виконання робіт (ПВР), якими передбачаються знесення розміщених на ділянці забудови будівель і споруд;
 • документ на право власності;
 • довідка державного реєстратора про майнові права на будівлі і споруди, які зносяться;
 • акт відключення будівель і споруд від інженерних мереж;
 • довідка балансоутримувача про відселення мешканців та організацій;
 • рішення сільської ради або розпорядження виконавчого комітету сільської ради, яке дозволяє знесення будівель і споруд (у разі відсутності погодженого та затвердженого в установленому порядку ПОБ або ПВР, якими передбачається знесення цих будівель і споруд, та у разі наявності в них частки комунального майна).
 • Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт зі встановлення тимчасових огорож (для утримання земельної ділянки у належному санітарному стані та її охорони):
 • документ на право землекористування;
 • топографічний план у масштабі М 1:500 (при наявності);
 • акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
 • Для отримання дозволу на виконання археологічних досліджень:
 • розпорядчий документ сільської ради про надання земельної ділянки або погодження з управлінням охорони історичного середовища щодо виконання археологічних досліджень;
 • документ на право землекористування;
 • історико-містобудівне обгрунтування на проведення археологічних вишукувань (за вимогою);
 • топографічний план у масштабі М 1:500;
 • кваліфікаційний документ виданий Інститутом археології НАН України.
 • Дія отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт на влаштування декоративних огорож (висотою до 1,0 м ):
 • відповідне розпорядження голови сільської ради;
 • викопіювання з Генерального плану села у масштабі М 1:500, погоджене у встановленому порядку, у тому числі із відділом з питань земельних відносин та просторового планування.
 • Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт на влаштування блокуючих пристроїв, шлагбаумів, штучних перешкод:
 • викопіювання з Генерального плану села у масштабі М 1:500, погоджене:
 • з сільською радою.
 • з Державною автомобільною інспекцією МВС України.
 • Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт зі встановлення технічних пристроїв та засобів: кондиціонерів, супутникових антен, витяжок, тощо:
 • Відповідне розпорядження сільської ради;
 • Державний акт на право власності на земельну ділянку або договір оренди землі;
 • Згода власника(ів) квартир, приміщень (при необхідності);
 • Узгоджена проектна документація.
 • Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт з влаштування автостоянок, майданчиків тимчасового паркування автотранспорту:
 • документ на право землекористування;
 • розпорядчий документ сільської ради щодо тимчасового порушення благоустрою при виконанні робіт з влаштування автостоянок, майданчиків тимчасового парку ван ня автотранспорту;
 • проектна документація, погоджена відділом з питань земельних відносин та просторового планування . При наявності у проектній документації споруд, для яких необхідно влаштування фундаментів (контрольно пропускні пункти, автомийки, станції технічного обслуговування автомобілів тощо), додатково надається дозвіл Державної інспекції архітектурно-будівельного контролю.
 • Для дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт на перепланування приміщень з влаштуванням окремого входу з вулиці (як реконструкція):
 • державний акт на право власності на земельну ділянку або договір оренди землі;
 • згода власника на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт на перепланування приміщень з влаштуванням окремого входу з вулиці (при необхідності);
 • узгоджена проектна документація;
 • відповідний розпорядчий документ сільської ради щодо тимчасового порушення благоустрою при виконанні робіт на перепланування приміщень з влаштуванням окремого входу з вулиці;
 • дозвіл Державної інспекції архітектурно-будівельного контролю.
 • Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт на складування будівельних матеріалів (конструкції, пісок, земля тощо):
 • перелік будівельних матеріалів;
 • схема складування будівельних матеріалів;
 • погодження комунального підприємства з обслуговування житлового фонду за територіальністю.

 

 

 • Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при

виконанні робіт на відновлення просілого або влаштування нового мощення навколо будівлі, ремонт гідроізоляції фундаментів:

 • державний акт на право власності на земельну ділянку або договір оренди землі;
 • погодження власника на     тимчасове      порушення     благоустрою  при виконанні робіт на відновлення просілого або влаштування нового мощення навколо будівлі, ремонт гідроізоляції фундаментів (при необхідності);
 • топографічний план у масштабі М 1:500 або схема з нанесенням меж виконання робіт;
 • перелік виконуваних робіт.
 • Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт з влаштування дитячих та спортивних майданчиків, майданчиків відпочинку:
 • погодження балансоутримувача (користувача) території;
 • проектна документація, узгоджена у встановленому порядку.
 • Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт зі встановлення пересувних атракціонів:
 • відповідне розпорядження голови сільської ради;
 • погодження державної інспекції з охорони праці у будівництві і підйомних спорудах;
 • погодження відділу з питань земельних відносин та просторового планування, комунального підприємства що займається озелененням та балансоутримувачів;
 • погодження Територіального управління Держгірпромнагляду у Львівській області;
 • погодження виконавчого органу сільської ради, який здійснює видачу дозволів на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт зі встановлення пересувних атракціонів (у частині нагляду);
 • погодження департаменту гуманітарної політики;
 • схема розміщення атракціонів.
 • Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт на розміщення автомобільного газозаправного пункту:
 • відповідний розпорядчий документ сільської ради щодо отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт на розміщення автомобільного газозаправного пункту;
 • договір оренди земельної ділянки;
 • договір оренди земельної ділянки;
 • висновки санітарно-епідеміологічної станції, Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області, Головного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій; дозвіл Територіального управління Держгірпромнагляду у Львівській області;
 •  Генеральний план села або схема розміщення автомобільного газозаправного пункту;
 • Ліцензія підрядної організації. 
 • Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт на встановлення постійних огорож:
 • Погоджений проект;
 • Документ на право землекористування або договір оренди із зазначенням меж земельної ділянки.
 • Для отримання дозволу на тимчасове порушення благоустрою при виконанні робіт на встановлення тимчасових огорож;
 • Дозвіл Державної інспекції архітектурно-будівельного контролю;
 • Будівельний генеральний план, погоджений у встановленому порядку.
 • При порушенні благоустрою у зв'язку з виконанням робіт, на які термін дії дозвільного документу на тимчасове порушення благоустрою перевищує один місяць, виконавець цих робіт зобов'язаний розмістити на місці робіт інформацію про себе, про термін виконання робіт та порушення благоустрою тощо.

При порушенні благоустрою у зв'язку з виконанням аварійних робіт виконавці зобов'язані розмістити на місці робіт інформацію про себе, про термін виконання робіт та порушення благоустрою встановленого зразка.

Зовнішній вигляд інформаційного засобу, його зміст визначається Жовтанецькою сільською радою.

 • Якщо роботи призупинені в зв'язку з відсутністю фінансування, дозвільний документ на тимчасове порушення благоустрою за згодою Замовника/Виконавця переоформлюється (без права виконання робіт) для утримання території будівельного майданчика, тимчасової огорожі та прилеглої території в задовільному санітарно-технічному стані.

У разі невизначеного терміну відновлення фінансування об'єкт може бути законсервовано.

Відповідальність за санітарно-технічний стан об'єкта несе Замовник/Виконавець.

 

 • Закриття дозволу (ордеру) на тимчасове порушення благоустрою
 • Дозвільний документ на тимчасове порушення благоустрою після закінчення терміну її дії повинен бути:
 • подовжений – у разі необхідності подальшого виконання робіт на об'єкті після перевірки, з яких причин неможливо було виконати роботи у вказаний термін;
 • закритий – у разі закінчення робіт на об'єкті, у тому числі з благоустрою, або коли роботи не розпочинались у зазначені терміни.
 • Закриття дозволу проводиться за погодженням з виконавчим комітетом Жовтанецької сільської ради.
 • Для закриття дозвільного документа необхідно подати письмові підтвердження виконання робіт по відновленню порушеного благоустрою організаціями, причетними до питань благоустрою.

У разі відмови вказаних організацій надати ці підтвердження, рішення про закриття документу приймає Виконавчий комітет сільської ради.

 • Після відновлення благоустрою та закриття дозволу відповідними установами та організаціями він вважається закритим, а відповідальність за санітарно-технічний стан територій несе балансоутримувач.
 •  Контроль за виконанням робіт на об'єктах благоустрою здійснюється адміністративною комісією при виконавчому комітеті Жовтанецької сільської ради.

Про прийняття робіт щодо поновлення благоустрою після його відновлення складається акт обстеження про відновлення благоустрою.

 

 • Отримання дозвільних документів на тимчасове порушення благоустрою у разі виникнення аварій:Аварійні роботи – це роботи з усунення наслідків аварій, пов’язані з розриттям території загального користування, демонтажем споруд. Тривалість аварійних робіт становить не більш 3-х днів у весняно-літній період, а в осінньо-зимовий – не більш 5-ти днів.
 • У разі виникнення аварій на інженерних мережах, спорудах власник або їх балансоутримувач зобов'язаний в цей же день проінформувати організації, які мають суміжні з місцем аварії комунікації, Жовтанецьку сільську раду та додатково при аварії на проїжджій частині - уповноважені підрозділи Національної поліції і негайно вжити заходів щодо її ліквідації.
 • Після початку виконання аварійних робіт Замовник/Виконавець таких робіт повинен отримати дозвіл (ордер) на виконання аварійних робіт.
 • Для отримання дозволу (ордеру) суб’єкт господарювання звертається до Виконавчого комітету сільської ради наступного робочого дня після настання аварії.
 • У разі, якщо ремонтні роботи не завершені протягом терміну, встановленого п. 8.5.1. цього Порядку, суб’єкт господарювання повинен отримати дозвіл на загальних підставах, згідно із вимогами Правил.
 • Забороняється виконання планових робіт під виглядом аварійних.
 • Виконавчий комітет веде окремий облік Дозволів, які були видані на виконання аварійних робіт.
 • Після завершення аварійних робіт та відновлення порушеного благоустрою території балансоутримувач (власник) інженерних мереж зобов'язаний закрити аварійні дозвільні документи на тимчасове порушення благоустрою у виконавчому комітеті сільської ради за умови відповідних погоджень з балансоутримувачем або власником території, на якій проводились аварійно-відновлювальні роботи.
 • При відновленні порушеного благоустрою території роботи з відновлення покриття тротуарів та проїжджої частини, що порушено, виконуються за рахунок балансоутримувача (власника) інженерних мереж за типом існуючого.
 • У разі проведення робіт, пов'язаних із зайняттям або розкриттям проїзних частин і тротуарів, в обов'язковому порядку готується схема тимчасової організації дорожнього руху, яка погоджується з відповідним підрозділом Національної поліції України.
 • У дозвільних документах на тимчасове порушення обов'язково вноситься інформація про організації - балансоутримувачі існуючих інженерних мереж, яких Замовник/Виконавець робіт зобов'язаний повідомити по телефону про початок робіт та запросити їх на місце ліквідації аварії.
 • У разі невиконання робіт по відновленню порушеного благоустрою у визначені в дозвільних документах на тимчасове порушення благоустрою терміни, виконавець робіт притягається до адміністративної відповідальності.

 

 • Переоформлення та видача дубліката дозволу
 • Підставами для переоформлення дозволу є :
 • зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця;
 • зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання;
 • передача права на проведення  на  об’єкті  благоустрою земляних  та ремонтних робіт іншій особі.
 • У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу, суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання таких підстав звернутись до Виконавчого комітету із заявою про переоформлення виданого йому дозволу. До заяви додається дозвіл або його дублікат.
 • Виконавчий комітет протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення дозволу, що додається до неї, зобов'язаний видати переоформлений на новому бланку дозвіл з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення. 

Одночасно з переоформленим на новому бланку дозволом Виконавчий комітет на вимогу власника дозволу видає безоплатно засвідчену ним копію цього дозволу. 

У разі переоформлення дозволу первинний дозвіл вважається таким, що втратив чинність, із внесенням відповідних змін до реєстру.

 • Строк дії переоформленого дозволу не може перевищувати строк дії, зазначений у дозволі, що переоформлявся.
 • Не переоформлений в установлений строк дозвіл є недійсним, а роботи вважаються самовільними. Відповідальність за несвоєчасне переоформлення дозволу покладається на Замовника/Виконавця робіт.
 • Під час переоформлення дозволу проведення робіт не зупиняється.
 • Підставою для видачі дубліката Дозволу є втрата або пошкодження Дозволу.
 • У разі втрати Дозволу, суб’єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання такої підстави звернутися до Виконавчого комітету із заявою про видачу дубліката дозволу.
 • Виконавчий комітет зобов'язаний протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про видачу дубліката Дозволу зареєструвати її та надати заявникові дублікат Дозволу.
 • Строк дії дубліката Дозволу не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченому або пошкодженому дозволі.
 • У разі втрати або пошкодження Дозволу, суб’єкт господарювання, який подав заяву та відповідні документи для видачі дублікату Дозволу, проводить свою діяльність на підставі зареєстрованої Виконавчим комітетом копії заяви про видачу дубліката Дозволу.
 • Відомості про видачу дублікату Дозволу вносяться до реєстру документів дозвільного характеру.

 

 • Призупинення та зупинення (анулювання) дозвільних документів на тимчасове порушення благоустрою
 • Дія дозвільних документів на тимчасове порушення благоустрою може бути призупинена при:
 • виконанні робіт з порушенням вимог затвердженої проектної документації, містобудівних, будівельних, санітарних норм і правил;
 • виявленні неповноти дозвільних документів відповідних організацій або фальсифікації документів;
 • виникненні під час виконання робіт загрози населенню та території;
 • порушенні прав суміжних землекористувачів, а також інтересів фізичних та юридичних осіб, що охороняються чинним законодавством;
 • виникненні заборгованості з оплати пайової участі на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;
 • невиконанні, в тому числі з порушенням термінів, відповідних приписів уповноважених органів.

У дозвільних документів на тимчасове порушення благоустрою у разі його призупинення вноситься відповідна відмітка про дату та причини призупинення.

Відновлення дії дозвільних документів на тимчасове порушення благоустрою виконується на підставі письмового звернення підрядної організації до виконавчого комітету сільської ради з підтвердженням усунення порушень та гарантією дотримуватись порядку виконання робіт, встановленого цими Правилами.

Тимчасове призупинення дії дозволу (ордера) не є підставою до подовження (перенесення) терміну його дії.

 • Зупинення (анулювання) дії дозвільних документів на тимчасове порушення благоустрою застосовується в разі:
 • виникнення непереборних при продовженні робіт загроз безпеці населенню та території;
 • значних порушень затвердженої проектної документації, містобудівних, будівельних і санітарних норм і правил у частині забезпечення безпеки населення і територій, недотримання режиму охорони об'єктів культурної спадщини і т. п.;
 • невиконання або несвоєчасного виконання виявлених порушень під час призупинення дії ордера;
 • невиконання замовником (забудовником) обов'язків згідно з угодою (контрактом) на будівництво або рішення громадських слухань;
 • виявлення грубих порушень установленого порядку оформлення ордерів, закінчення терміну дії дозвільної документації, на підставі якої було їх видано;
 • значних порушень вимог забезпечення упорядкованого середовища життєдіяльності в період будівництва, які створюють загрозу безпеці населення і території, порушують режим безперервного інженерного забезпечення, транспортного і комунально-побутового забезпечення населення та прилеглих територій;
 • в разі відсутності сплати пайової участі або неналежного виконання зобов'язань згідно з договором пайової участі на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

У разі зупинення (анулювання) дії дозвільного документу на тимчасове порушення благоустрою власник повертає його до виконавчого комітету сільської ради.

Рішення про скасування або призупинення дії дозвільного документу на тимчасове порушення благоустрою приймає виконавчий комітет сільської ради, про що повідомляє в письмовій формі Замовнику/Виконавцю робіт та зацікавленим організаціям.

 • Відповідальність за відновлення порушеного благоустрою та за утримання будівельного майданчика після зупинення (анулювання) дії дозвільного документу на тимчасове порушення благоустрою покладається на Замовника/Виконавця робіт, який зобов'язаний вжити заходів для усунення причин, на підставі яких зупинено його дію.
 • Для відновлення робіт необхідно оформити в установленому порядку новий документ.

 

Розділ 9. Додержання тиші та громадського правопорядку.

 • Підприємствам, установам, організаціям, суб’єктам господарювання, громадянам вживати заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях і на таких територіях (захищені об’єкти):
 • жилих будинків і прибудинкових територіях;
 • закладів охорони здоров’я, освіти і культури;
 • розташованих в межах населених пунктів закладів громадського харчування, торгівлі побутового обслуговування;
 • інших будівель і споруд, у яких постійно або тимчасово перебувають люди;
 • парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території груп житлових будинків.
 • У нічний час, із двадцять другої до восьмої години на захищених об’єктах, визначених п. 8.1, забороняється гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, використання піротехнічних засобів (рішення виконавчого комітету від 21.12.2021 року №13).
 • Проведення на захищених об’єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні з двадцять першої до восьмої години, а у святкові та неробочі дні цілодобово. Власник, наймач, орендар приміщень у яких передбачається проведення ремонтних робіт, зобов’язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок зазначених робіт за попередньою згодою яких такі роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні.
 • Положення передбачені п. п. 9.2., 9.3. правил щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:
 • Здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди.
 • Здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжується шумом, за умов, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень.
 • Попередження та/або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій.
 • Надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень.
 • Попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільного захисту.
 • Проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно та в письмовій формі сповіщено виконавчий орган ради.
 • Відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, дня села, інших свят відповідно до рішення сільської ради.
 • Проведення заходів з використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням з виконавчим органом ради.
 • Використання звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у концертних та танцювальних залах клубів, будинку культури, відкритих майданчиках, дискотеках, інших закладах розважального бізнесу і культури, кафе, барах, інших закладах громадського харчування, торгівлі побутового обслуговування здійснювати на підставі та у відповідності з дозволом на гранично допу стимі рівні шуму виданого відповідними органами державної виконавчої влади.

 

Розділ 10. Заборона дій суб’єктів господарювання та громадян встановлених  Правилами

 • Підприємствам, установам та організаціям  незалежно від форм власності, громадянам – суб’єктам підприємницької діяльності та громадянам ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
 • Прийняття в експлуатацію об´єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель чи споруд без проведення комплексного благоустрою відповідної території.
 • Складування на вулицях і газонах сіл будівельних матеріалів (цегли, труб, піску, ґрунту, щебеню тощо), будівельного та побутового сміття, палива та інше.
 • Здійснення паркування автотранспорту на тротуарах, бордюрах, газонах та інших невстановлених для цього місцях.
 • Забруднювання проїжджої частини вулиць при перевезенні вантажів, виїзді автотранспорту з будівельних майданчиків, митті балконів зливанням води.
 • Проведення без відповідної проектно-кошторисної документації на вулицях, площах, подвір’ях роботи з прокладання водопровідних, каналізаційних та інших мереж.
 • Витрушування одягу, килимів, інших речей у під’їздах, парадних входах до будинків, викидання  з балконів і вікон різних предметів.
 • Виливання  рідких відходів на міські території та у водойми.
 • Проїзд у забрудненому одязі в міському пасажирському транспорті.
 • Городництво та садівництво на прибудинкових територіях.
 • Спалювання сміття, гілля, опалого листя, побутових, промислових та інших відходів, забруднення території хімічними та іншими розчинами.
 • Торгівля з рук, машин або іншим чином у невстановлених місцях.

Ходіння по газонах, зривання квітів, гілок дерев та кущів на вулицях, в парках, скверах та інших місцях загального користування.

 • В’їзд автотранспорту, крім транспорту спеціального призначення, до місць масового відпочинку, парків, скверів, заповідних зон. Зони для стоянки автотранспорту, біля місць масового відпочинку людей, визначаються виконавчим комітетом міської ради.
 • Складування сміття, відходів на територіях сіл, на схилах озер, річок та інших водойм, а також в місцях масового відпочинку, лісосмугах, зелених насадженнях.
 • Скидання в зливову каналізацію виробничих і побутових стоків, нафтопродуктів, кидання сміття, піску та інше.
 • Пересування вулицями сіл (з твердим покриттям) механізмів на гусеничному ходу (крім зимового періоду, під час снігових заметів).
 • Виведення водостічних елементів (труб, жолобів, ринв) на проїжджу частину вулиць.
 • Заправка, миття, ремонт автомобілів та інших транспортних засобів на прибудинкових територіях, берегах річок, озер та штучних водоймищ, вулицях, тротуарах, у парках і скверах, біля криниць та водорозбірних колонок.
 • Перекриття вулиць, шляхів до будівель, житлових будинків та споруд без погодження з уповноваженими підрозділами Національної поліції та Жовтанецькою сільською радою.
 • Знесення  дерев й кущів без спеціального дозволу.
 • Встановлення без відповідного дозволу палаток торгового та іншого призначення, інформаційних стендів на газонах, в парках, скверах, тротуарах, площах та біля історичних пам’яток.
 • Вивішування та наклеювання на будинках спорудах, павільйонах, зупинках міського пасажирського транспорту, огорожах, у підземних переходах, на опорах та деревах об'яв, плакатів, афіш тощо.
 • Написання на стінах будинків, інших споруд, парканах, тротуарах, шляхах тощо.
 • Проведення будь-яких (планових або аварійних) земляних робіт без відповідного ордера сільської ради, суворо дотримуючись всіх вимог та умов, зазначених в ордері.
 • Встановлення без відповідного дозволу споруд, пам'ятних знаків в місцях загибелі громадян.
 • Вивішування дорожніх знаків без погодження з уповноваженими підрозділами Національної поліції.
 • Викидання сміття, паперу, недопалків тощо на вулицях, площах, у парках, скверах та інших громадських місцях.
 • Допущення забруднення собаками, кішками та іншими свійськими тваринами сходових кліток, дворів, вулиць, газонів, а також їх вигул у громадських місцях.
 • Використання  ємності для твердих побутових відходів не за призначенням. Спалювання сміття у контейнерах та урнах.
 • Паркування транспорту на внутрішньоквартальних проїздах, що заважає проїзду спеціальних машин швидкої допомоги, пожежних, прибиральної та аварійної техніки, а також влаштування постійних стоянок приватного та службового транспорту на прибудинкових територіях і територіях, прилеглих до колективних гаражів, автостоянок тощо.
 • Захаращення балконів і лоджій предметами та матеріалами.
 • Проведення роздрібного або дрібнороздрібного продажу (включаючи виносну або виїзну торгівлю) і надання послуг населенню в невизначених для цього місцях.
 • Заїзд транспортним засобам (крім спецавтотранспорту) на тротуари та газони.
 • Захаращення  проїздів до колодязів водопостачання, водовідведення, енергозабезпечення, засипання їх землею, сміттям, металобрухтом, зливання в них рідини, яка містить кислоти, солі, грунтові та атмосферні води, води після миття автомашин без попередньої очистки.
 • Очищення дахів від снігу та криги без встановлення тимчасових огорож в місцях скиду.
 • Організація будь-яких звалищ сміття (відходів сировини, будівельного і побутового сміття, накопичення снігу та криги) гноєсховищ, накопичення побутових та промислових відходів, будівельних матеріалів, скотомогильників тощо на територіях сіл, спалювання сміття, листя, гілля та інших відходів, влаштування багаття в місцях спільного користування.
 • Чинення інших дії, заборонених чинним законодавством України.

 

Розділ 11.  Фінансування заходів з благоустрою

 •  За рахунок коштів сільського бюджету фінансуються:
 • Заходи з виконання місцевих програм благоустрою.
 • Охорона та утримання об'єктів благоустрою комунальної форми власності, переданих сільською радою на баланс підприємствам, установам та організаціям.
 • Охорона, утримання та розвиток зелених насаджень на об'єктах благоустрою комунальної форми власності.
 • Роботи з утворення об'єктів рекреаційного призначення, які належать до комунальної власності.
 • Організація санітарного очищення територій, які належать до комунальної власності.
 • За рахунок коштів підприємств, установ та організацій фінансуються заходи, спрямовані на:
 • Благоустрій, виконання робіт з ремонту і реконструкції доріг внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані території, яка їм належить на праві власності або праві користування.
 • Усунення на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) пошкодження інженерних мереж, елементів благоустрою, а також наслідків аварій, що сталися з їх вини.
 • Благоустрій прибудинкових територій об'єктів нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будівель та споруд здійснюється за рахунок коштів забудовників (інвесторів).
 • Благоустрій прибудинкової території співвласників багатоквартирного будинку в разі передачі земельної ділянки в їх спільну сумісну власність здійснюється за рахунок коштів співвласників багатоквартирного будинку.
 • Підприємства, установи та  організації на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем об'єкта благоустрою, можуть здійснювати часткове фінансування утримання закріпленої за ними території та/або брати пайову участь у фінансуванні утримання в належному стані всього об'єкта благоустрою.
 • Підприємства, установи та організації  незалежно від форм власності, громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності та громадяни можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту.
 • Благоустрій присадибних ділянок фінансується за рахунок коштів їх власників або користувачів.
 • Громадяни можуть на добровільних засадах здійснювати фінансування чи співфінансування заходів з благоустрою території мікрорайону, кварталу, вулиці або прибудинкової території за місцем проживання.

 

Розділ 12. Контроль у сфері благоустрою території населених пунктів Жовтанецької ТГ

 • Контроль у сфері благоустрою населених пунктів Жовтанецької ТГспрямований на забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів.
 • Контроль за станом благоустрою населених пунктів Жовтанецької ТГ виконанням цих Правил, у тому числі охорону зелених насаджень, створення місць відпочинку громадян, контроль за утриманням в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій сільська рада покладає на уповноважених осіб.
 • Виконавчий комітет сільської ради:
 • Затверджує перелік вулиць, площ і проїздів, які підлягають механізованому прибиранню, а також черговість їх прибирання в літній та зимовий період року.
 • Встановлює перелік міських територій і визначає межі санітарного прибирання закріплених та прилеглих і по будинкових територій між організаціями, підприємствами, установами, балансоутримувачами, орендарями, організаціями, що експлуатують житлові будинки й офісні будинки, замовниками будівельних об’єктів, власниками, громадянами – суб’єктами підприємницької діяльності, громадянами здійснюється на підставі відповідних рішень виконавчих комітетів міської та районних в місті рад згідно з затвердженими санітарними нормами та цими Правилами.
 • Контролює стан експлуатації та утримання зелених насаджень незалежно від форм власності.
 • При прийманні в експлуатацію будівель та споруд має право встановлювати їх власникам зони прибирання прилеглої території в розмірах, що перевищують встановлені цими Правилами.
 • Затверджує норми накопичення твердих побутових відходів для житлових будинків, установ, закладів та підприємств громадського призначення.

 

 • Самоврядний контроль за станом благоустрою села здійснюється шляхом:
 • проведення перевірок території;
 • розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;
 • участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;
 • подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів.
 • Громадський контроль у сфері благоустрою села здійснюється громадськими інспекторами благоустрою села. Громадські інспектори благоустрою села:
 • беруть участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою села;
 • проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів і подають їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;
 • надають допомогу органам державного контролю у сфері благоустрою села у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів;
 • здійснюють інші повноваження відповідно до закону.
 • Результати громадського контролю за станом благоустрою територій підлягають оприлюдненню на зборах мешканців відповідної території та розгляду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному законодавством.

 

Розділ 13. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою території населених пунктів Жовтанецької ТГ

 • Невиконання або порушення передбачених Правилами вимог та обов’язків вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами та рішеннями сільської ради.
 • До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:
 • порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;
 • проектуванні об'єктів благоустрою села з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;
 • порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів благоустрою;
 • порушенні правил благоустрою території села;
 • порушенні режиму використання й охорони територій та об'єктів рекреаційного призначення;
 • самовільному зайнятті території (частини території) об'єкта благоустрою села;
 • пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою села;
 • знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об'єктів озеленення села, крім випадків, передбачених законом;
 • забрудненні (засміченні) території села;
 • підприємства, установи, організації, ОСББ, ЖБК, громадяни, які користуються чи володіють житловими та нежитловими приміщеннями, за відсутності договорів на вивезення відходів
 • неналежному утриманні об'єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій села тощо.
 • Перелік порушень, за які настає відповідальність, наведено в Додатку № 1 до цих Правил.
 • Законом може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.
 • Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій по відновленню благоустрою. У разі порушення Правил благоустрою особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк. У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний строк.
 • У разі, коли особи, винні у порушенні цих Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, балансоутримувач об’єкта або елементу благоустрою має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом укладення відповідного договору залучити для виконання певних дій третіх осіб. У такому випадку балансоутримувач має право на відшкодування витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил.
 • Збитки, завдані об'єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку. Оцінка завданих збитків проводиться балансоутримувачем у разі:

1) протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою;

2) пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:

- ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;

- здійсненні ремонту інженерних мереж;

- видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;

- прокладанні нових інженерних мереж;

- виконанні інших суспільно необхідних робіт.

 • У разі пошкодження чи знищення елементів благоустрою винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості. Порядок визначення відновної вартості об'єктів благоустрою затверджується Кабінетом Міністрів України.
 • Розмір відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою, визначається балансоутримувачем за методикою визначення відновної вартості об'єктів благоустрою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
 • У разі якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об'єктах або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об'єкта благоустрою.
 • Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до встановленої відповідальності не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства.
 • Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території села або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об'єкта благоустрою або довкілля.

Розділ 14. Порядок внесення змін та доповнень до

Правил благоустрою території населених пунктів Жовтанецької ТГ

 • Зміни та доповнення до цих Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Жовтанецької сільської ради.

 

 

Сільський голова                                                                                               Ярослав ДЕРКАЧ

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Оцініть роботу апарату Жовтанецької сільської ради

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь