Жовтанецька громада
Львівська область, Львівський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Жовтанецька дитяча музична школа» Жовтанецької сільської ради Львівської області

Дата: 01.07.2021 09:07
Кількість переглядів: 155

Жовтанецька сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Жовтанецька дитяча музична школа» Жовтанецької сільської ради Львівської області

Найменування закладу

позашкільної освіти

Місцезнаходження

закладу позашкільної освіти

Комунальний заклад «Жовтанецька дитяча музична школа» Жовтанецької сільської ради Львівської області

 

 

80442, вул. 30-річчя Перемоги, буд.

с. Жовтанці, Львівська обл.

Загальні умови

Найменування посади

директор 

Умови оплати праці

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»,  наказу Міністерства освіти і науки Укрїни від 15.04.1993 № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»

Інформація про призначення на посаду директора закладу освіти

Призначення на посаду директора закладу позашкільної освіти здійснюється за результатами конкурсу  шляхом укладення строкового трудового договору (контракту) строком на 2 роки (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду директора закладу освіти вперше).

Кваліфікаційні та професійні вимоги до учасників конкурсу

Громадянство

Громадянин України

Освіта

вища;

освітній ступінь – не нижче магістра (спеціаліста)

Досвід роботи

стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи - не менше трьох років

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги на знання законодавства України

Законодавство у сфері загальної середньої освіти, позашкільної освіти, культури, зокрема Закон України «Про освіту», Закон України «Про позашкільну освіту», Закон України «Про культуру» та інші нормативно-правові акти.

Інші вимоги

-   організаторські здібності;

- фізичний і психічний стан, який не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Не може обіймати посаду директора закладу загальної середньої освіти особа, яка:

 

- є недієздатною особою або цивільна дієздатність якої обмежена;

- має судимість за вчинення злочину;

- за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

- підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».

Інформація щодо переліку, місця та строків подання документів, необхідних для участі в конкурсі

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі

Дата початку та закінчення прийому документів

30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу

       з  09год. 00 хв.  01.07.2021року

       до 18год.00 хв.  30.07.2021року

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі

-  заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографія та/або резюме (за вибором претендента на участь у конкурсі);

- копія паспорта громадянина України;

- копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної та/або науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

- довідка про відсутність судимості (оригінал);

- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду (оригінал);

- мотиваційний лист, складений у довільній формі;

-перспективний план роботи школи на 1 рік та 5 років;

      Особа може надати інші додаткові документи, які можуть підтверджувати її професійні та/або моральні якості.

      Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Місце подання документів

80434, вул. Львівська,2 с.Жовтанці, Львівський р-н., Львівська обл.

Жовтанецька сільська рада

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову  інформацію про конкурс та приймає документи для участі у конкурсі

Димар Марія Романівна

тел. +380671910036

 

Інформація щодо місця та етапів проведення конкурсу

Місце проведення конкурсу

Народний дім с.Велике Колодно, вул. Євгена Козака, 4, Львівська обл

Етапи та строки проведення конкурсу

 

 

 1. Подання претендентами документів. 

01.07-30.07.2021р

 1. Конкурсна комісія протягом п’яти робочих днів з дня

завершення строку подання документів:

  - перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам,

  -  приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі в конкурсі,

  - оприлюднює на офіційному вебсайті засновника  перелік осіб, допущених  до участі у конкурсному  відборі.

           02.08. -06.08.2021р.

     3. Ознайомлення кандидатів, допущених до участі у конкурсному відборі, із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу освіти.

        

            09-10.08.2021р.

 

 

Дата початку конкурсного відбору, його етапи та тривалість                             (дата та час конкурсного відбору визначаются за рішенням конкурсної комісії та будуть повідомлені додатково)

4. Проведення конкурсного відбору:                                                                                                 

         І етап – письмове тестування на знання законодавства України у сфері позашкільної освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про позашкільну  освіту», «Закону про культуру»  та інших нормативно-правових актів у сфері освіти та культури  (тривалість 40 хвилин);

         ІІ етап – перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання (тривалість 20 хвилин);

         ІІІ етап – публічна та відкрита презентація державною мовою  перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти на 1 рік та 5 років (15 хвилин), а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування (10 хвилин).

       5. Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся та оприлюднює результати конкурсу на офіційному вебсайті засновника.

       6. Уповноважений орган (Жовтанецька сільська рада) протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу призначає переможця конкурсу на посаду директора закладу позашкільної освіти та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт).

Інформація щодо завдань конкурсного відбору

 

        Зразок ситуаційного завдання, критерії оцінювання тестування на знання законодавства України у сфері позашкільної освіти та культури, ситуаційного завдання та презентації перспективного плану (програми) розвитку закладу конкурсного відбору на посаду керівника закладу позашкільної  освіти Жовтанецької сільської ради розміщуються на офіційному вебсайті Жовтанецької сільської ради (https://zhovtanetska-gromada.gov.ua/).

Процедура проведення етапів конкурсів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

Процедура проведення конкурсів на посаду керівника Жовтанецької ДМШ визначена у Положенні  про порядок проведення конкурсу на посаду директора Жовтанецької дитячої музичної школи Жовтанецької сільської ради Львівської області.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

 


Критерії оцінювання

тестування на знання законодавства України у сфері освіти, позашкільної освіти та культури, ситуаційне завдання та презентації перспективного плану (програми) розвитку закладу позашкільної освіти конкурсного відбору на посаду директора комунального закладу «Жовтанецької дитячої музичної школи» Жовтанецької сільської ради

 

I. Тестування на знання законодавства України у сфері позашкільної освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Позашкільну освіту», «Про культуру» та інших нормативно-правових актів у сфері освіти та культури.

 

1.1. Тестування містить 30 тестових завдань, які формуються конкурсною комісією. 

1.2. Кожне тестове завдання передбачає 3-4 варіанти відповідей, лише один з яких є правильним.

1.3. Тестування проходить письмово не довше 40 хвилин у присутності членів комісії (не менше двох третин від її затвердження).

1.4. Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться оцінювання за такими критеріями:

- один бал надається за правильну відповідь,

- нуль балів – за неправильну відповідь.

1.5. Максимальна кількість балів, які може отримати кандидат за підсумками тестування, становить 30.

1.6. Кандидати, які набрали 16 і більше балів, допускаються до вирішення ситуаційного завдання та презентації перспективного плану (програми) розвитку закладу загальної середньої.

Кандидати, які за результатами тестування набрали 15 і менше балів, не допускаються до вирішення ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

 

II. Ситуаційне завдання.

Розв’язання ситуаційного завдання проводиться з метою з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності професійної компетентності та професійних знань кандидата встановленим вимогам, зокрема на знання законодавства, що пов’язані із завданнями та змістом роботи на посаді директора позашкільної  освіти.

 1. Кандидатам пропонується для вирішення однакове ситуаційне завдання, зміст якого затверджується конкурсною комісією.
 2. Ситуаційне завдання вирішується письмово державною мовою не довше 20 хвилин на бланку зі штампом Жовтанецької сільської ради.
  1. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата вирішення ситуаційного завдання. Роботи віддають секретарю комісії.
  2. По завершенні часу, відведеного на вирішення ситуаційного завдання, комісією проводиться оцінювання розв’язків ситуаційного завдання кожним членом індивідуально. Виставлені членами комісії бали вносяться у відомість оцінювання ситуаційного завдання. Остаточною оцінкою у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.
  3. Відомість оцінювання ситуаційного завдання засвідчується підписом кожного члена та голови комісії.
  4. Зміст відповіді на ситуаційне завдання оцінюється відповідно до реалізації професійної компетентності, яка включає:
 • нормативно-правову компетентність (здатність реалізовувати освітню політику закладу освіти відповідно до вимог і стандартів державної політики в сфері освіти);
 • управлінську компетентність (здатність ефективно здійснювати управлінську діяльність в умовах закладу загальної середньої освіти);
 • психологічну компетентність (здатність створювати сприятливий психологічний клімат у колективі, формувати атмосферу відданості справі, ініціативи та відповідальності);
 • лідерську компетентність (здатність впливати на людей і формувати команду своїх послідовників);
 • комунікативну компетентність (здатність забезпечувати ефективні комунікації в колективі).
  1. Для оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розвязання ситуаційного завдання, використовується пятибальна система:

5 балів – кандидатам, за результатами яких виявлено високу професійну компетентність, глибокі знання та уміння, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

4 бали – кандидатам, за результатами яких виявлено добру професійну компетентність, хороші знання та уміння, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

3 бали – кандидатам, за результатами яких виявлено професійну компетентність, знання та уміння, необхідні для виконання посадових обов’язків в обсязі, достатньому для виконання посадових обов’язків;

2 бали – кандидатам, за результатами презентації яких виявлено професійну компетентність, знання та уміння, необхідні для виконання посадових обов’язків в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

1 бал – кандидатам, які мають розуміння питань функціонування закладу освіти, однак в процесі презентації не змогли показати належний рівень компетентності для виконання посадових обов’язків;

0 балів – кандидатам, за результатами презентації яких виявлено, що професійна компетентність знання та уміння не забезпечують можливості для виконання посадових обов’язків.

 

III. Презентація перспективного плану (програми) розвитку закладу позашкільної  освіти на 1 рік та 5 років.

 1. 1 Кожен кандидат публічно та відкрито презентує державною мовою перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти за наступним регламентом:

- виступ кандидата  – до 15 хв.;

- запитання та обговорення (співбесіда) –  до 10 хв.

Під час обговорення презентації не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

3.2. Для оцінювання результату публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу позашкільної освіти використовується пятибальна система: 

5 балів – кандидатам, за результатами презентації яких виявлено високу професійну компетентність, глибокі знання та уміння необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

4 бали – кандидатам, за результатами презентації яких виявлено добру професійну компетентність, хороші знання та уміння, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

3 бали – кандидатам, за результатами презентації яких виявлено професійну компетентність, знання та уміння, необхідні для виконання посадових обов’язків в обсязі, достатньому для виконання посадових обов’язків;

2 бали – кандидатам, за результатами презентації яких виявлено професійну компетентність, знання та уміння, необхідні для виконання посадових обов’язків в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

1 бал – кандидатам, які мають розуміння питань функціонування закладу освіти, однак в процесі презентації не змогли показати належний рівень компетентності для виконання посадових обов’язків;

0 балів – кандидатам, за результатами презентації яких виявлено, що професійна компетентність знання та уміння не забезпечують можливості для виконання посадових обов’язків.

  1. Захист перспективного плану (програми) розвитку закладу загальної середньої освіти претендентом оцінюється комісією за такими критеріями:

           - ступінь володіння змістом презентованої програми розвитку закладу (актуальність, прогностичність, ефективність, реалістичність, повнота та цілісність програми, змістовність, дизайн);

           - культура мовлення та ведення дискусії;

           - повнота та адекватність відповідей на питання, вміння будувати аргументи та контрагументи;

           - продемонстрований рівень психолого-педагогічних знань.   

  1. Визначення результатів презентації здійснюється кожним членом комісії індивідуально. Виставлені членами комісії бали вносяться у відомість оцінювання презентації перспективного плану (програми) розвитку закладу позашкільної освіти. Остаточною оцінкою у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.
  2. Відомість оцінювання презентації перспективного плану (програми) розвитку закладу загальної середньої освіти засвідчується підписом кожного члена та голови комісії.

 

ІV. Підбиття підсумку конкурсного відбору визначається шляхом додавання балів, виставлених кожному кандидату за результатами розвязання ситуаційного завдання та представленої презентації, та вноситься до підсумкової відомості.  Бали, набрані кандидатом під час тестування, не враховуються.

Рейтинг кандидата, який успішно пройшов конкурс, залежить від кількості набраних ним балів за результатами розвязання ситуаційного завдання та представленої презентації. Першим за рейтингом та переможцем конкурсу є кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів.

 У разі набрання кандидатами однакової кількості балів визначення переможця здійснюється членами комісії шляхом таємного голосування бюлетенями.

У разі рівного розподілу голосів під час таємного голосування бюлетенями вирішальним у визначенні переможця є голос голови конкурсної комісії.

Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця кронкурсу за підсумковим рейтингом та оприлюднює результати конкурсу на офіційному вебсайті Жовтанецької сільської ради.


Зразки ситуаційних завдань

на перевірку професійних компетентностей

на посаду керівника закладу позашкільної освіти

Жовтанецької сільської ради

 

Ситуаційне завдання № 1

 

У педагогічному колективі неодноразово порушували питання необхідності обговорення проекту річного плану роботи закладу освіти. Педагоги скаржилися, що адміністрація сама планує, не цікавиться думкою колективу, який має цей план виконувати. Цього навчального року Ви вирішили запровадити колегіальний підхід до визначення пріоритетів роботи школи та складання річного плану на наступний  навчальний рік.

 

1. Запропонуйте модель колективного обговорення змісту річного плану роботи на наступний навчальний рік. Доведіть її ефективність.

2. У чому, на Вашу думку, полягає роль керівника як управлінця персоналом відповідно до нової моделі управління людськими ресурсами в системі освіти?

 

Ситуаційне завдання № 2

 

До Вас, як до директора, звернувся місцевий підприємець з пропозицією надати готівкові кошти на ремонт приміщень у закладі освіти, який ви очолюєте.

Підготуйте алгоритм дій директора школи, який, на Вашу думку, буде законним для вирішення цієї ситуації.

 

Ситуаційне завдання № 3

У закладі  освіти, який ви очолюєте, звернулася мати учня із письмовою заявою щодо зміни її сину уроків українською мовою на уроки мовою іншої національної меншини.

Чи правомірне звернення матері? Як вирішити цю ситуацію? Дії директора в такій ситуації.


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь