Жовтанецька громада
Львівська область, Львівський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

Дата: 03.07.2017 11:13
Кількість переглядів: 1103

Фото без опису

На виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань оприлюднюється проект рішення Жовтанецької сільської ради «Про затверження Положення  про оренду майна та методики розрахунку плати за оренду майна».

          Даний проект розроблений з метою зміцнення матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування, а також сприяння соціально-економічного розвитку території Жовтанецької сільської ради відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

           Головний розробником проекту регуляторного  акта  є фінансовий відділ Жовтанецької сільської ради: 80431, с.Жовтанці, вул.Львівська,2 (Жовтанецька сільська рада). Е-mail: zhovtanciotg@gmail.com

           Проект спрямований на вирішення питань, які полягають у врегулюванні процедури передачі в оренду комунального майна, а також у встановленні порядку надання дозволів комунальним підприємствам, установам та організаціям на укладання договорів оренди нерухомого майна та індивідуально визначеного майна, у забезпеченні виконання орендарями зобов'язань  щодо своєчасної оплати за оренду та вдосконалення процедури здійснення орендарями  невід’ємних поліпшень.

           Проект рішення  Жовтанецької сільської ради «Про затвердження Положення  про оренду майна та методики розрахунку плати за оренду майна» та аналіз регуляторного впливу розміщені в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Жовтанецької сільської ради за електронною адресою: zhovtanetska.gromada.org.ua .

           Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта  та аналізу регуляторного впливу приймаються від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань протягом одного місяця з дня оприлюднення  з 9:00 до 18:00 (перерва з 13-00 до 14-00 ) у письмовому або в електронному вигляді за адресою сільської ради: 80431, вул.Львівська,2, с.Жовтанці. тел.  (03254) 331-33; E-mail: zhovtanciotg@gmail.com.

Сільський голова                                                                                                                          Я.С.Деркач


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Жовтанецької сільської ради

Про  внесення змін до Положення  про оренду майна та методики розрахунку плати за оренду майна”

Жовтанецькою сільською  радою  розроблено проект рішення Про  внесення змін до Положення  про оренду майна та методики розрахунку плати за оренду майна”  (далі Положення).

1.   Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.

       З метою приведення  діючого Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади, у відповідність до вимог чинного законодавства (Господарський кодекс України, Бюджетний кодекс України, Закони України „Про засади державної регуляторної політики”, „Про оренду державного та комунального майна”, „Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування”), яке встановлює єдині організаційні і правові засади використання комунального майна шляхом передачі його в оренду, виникла необхідність перезатвердити Положення.

      Проблеми, які планується розв’язати шляхом розробки та затвердження Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади, полягають у  врегулюванні процедури передачі в оренду комунального майна, а також у встановленні порядку надання дозволів комунальним підприємствам, установам та організаціям на укладання договорів оренди нерухомого майна та індивідуально визначеного майна, у забезпеченні виконання орендарями зобов'язань  щодо своєчасної оплати за оренду та вдосконалення процедури здійснення орендарями  невід’ємних поліпшень.

2.   Цілі прийняття цього Положення.

              Метою  прийняття зазначеного проекту рішення є установлення економічно виправданих і обґрунтованих розмірів орендної плати, досягнення балансу інтересів: орендодавців щодо збільшення доходів від оренди комунального майна, орендарів стосовно можливості користування комунальним майном для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

    

3.   Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначенихцілей.

Враховуючи вимоги Закону України „Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування”, альтернатив зазначеному Положенню немає.

 

4.   Механізм, що пропонується для розв’язання проблеми:

Вказані проблеми планується  розв’язати шляхом прийняття рішення сільської ради ”Про  затвердження Положення  про оренду майна, та методики розрахунку плати за оренду майна”.

5.   Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняттярегуляторного акту.

Впровадження цього регуляторного акту надасть можливості:

 • упорядкувати процес передачі  в оренду комунального майна;
 • здійснювати належний контроль та облік передачі майна в оренду;
 • ефективно використовувати вільні площі;
 • вдосконалити процедуру надання дозволів на проведення орендаряминевід’ємних поліпшень..

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

Очікуваними    результатами     прийняття   запропонованого регуляторного акту, можуть бути:

-                     впорядкування,  простота  та  прозорість процедури передачі в оренду об’єктівкомунальної власності;

-                     вдосконалення порядку  надання  дозволів на проведення  невід’ємнихполіпшень;

-                     збільшення  надходжень  від  оренди до  сільського  бюджету через  прийняттянових  орендних  ставок;

 • посилення  контролю  за передачею  в  оренду  об’єктів  комунальноївласності, що приведе до здорової конкуренції на ринку оренди.

7. Строк дії регуляторного акту.

Строк дії регуляторного акту необмежений. Зазначене Положення  може переглядатись, доповнюватись за необхідністю згідно з чинним законодавством.

8.Показник результативності регуляторного акту.

Показниками результативності регуляторного акту буде збільшення надходжень до сільського   бюджету від орендної плати, відбір ефективних орендарів комунального майна.

    9. Заходи відстеження результативності регуляторного акту

Відстеження результативності буде проводитись шляхом аналізу інформації про суму надходжень до сільського бюджету від оренди комунального майна, відстеження кількості звернень орендарів з неврегульованих питань стосовно орендних відносин, кількості  фактів порушень чинного  законодавства щодо використання об’єктів  комунальної  власності та  результати  їх  ліквідації. 


 
   
 
   


УКРАЇНА

ЖОВТАНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАМ’ЯНКА-БУЗЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

Двадцять восьмої сесії VII скликання

 

 

 

 

 Від               2017 року                                                                  №

 

                     

Про розгляд проекту

«Положення про оренду майна та

методики розрахунку  плати за

оренду майна».

 

 

 

          Відповідно до ст.60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, з метою удосконалення порядку оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади, забезпечення підвищення ефективності використання майна, заслухавши висновки  Постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 

1. Затвердити  «Положення  про оренду майна та методики розрахунку плати за оренду майна». (додається).

2. Затвердити Типовий договір оренди комунального майна. (додається).

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти комісії з  Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова Герболка Г.С)

   

Сільський голова                                                                                                                        Деркач Я.С.


                                         МЕТОДИКА

РОЗРАХУНКУ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ

ПЛАТИ ЗА ОРЕНДУ МАЙНА, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ В КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ ЖОВТАНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

 1. Методика і порядок розроблені з метою правового забезпечення процесу справляння та внесення плати за використання майна, що знаходиться в комунальній власності Жовтанецької сільської ради  (далі по тексту – майно) згідно договорів оренди, що укладаються уповноваженим органом сільської ради, а з його дозволу – комунальними підприємствами, установами, організаціями (далі по тексту – комунальне підприємство), яким майно передано в повне господарське відання або оперативне управління.
 2. Конкретний розмір орендної плати встановлюється договором оренди за згодою орендодавця та орендаря. Якщо орендарем є бюджетна організація, орендна  плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисом на її утримання.
 3. До орендної плати не включаються плата за послуги, які згідно з договором оренди зобов’язується надавати орендодавець (балансоутримувач), і витрати на утримування орендованого майна.
 4. Орендна плата розраховується за ставками затвердженими додатком №1 до Методики розрахунку. При наданні майна в оренду на конкурентних засадах розмір орендної плати визначається за результатами конкурсу.

На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, який фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди, враховуючи індекс інфляції.

     У разі визначення орендаря на конкурсних засадах умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати.

 1. Розмір річної орендної плати за оренду майна (крім оренди нерухомого майна бюджетними організаціями та інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування) визначається за формулою:

Роп (рік)  = Вм х Сор,

           Де       Роп (рік)  - розмір річної орендної плати, грн.

         Вм                        - визначена експертним шляхом вартість майна, грн.

Сор,                                      - Встановлений в п.4 цієї Методики процент від вартості майна, визначеної експертним шляхом.

 1. Якщо орендоване не житлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

Вп = Вбб х Пп,

       Де Вп  - вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;

Вб                         - вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена експертним шляхом, грн.;

Пб                         - площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена експертним шляхом, кв.м.;

Пп                        - площа орендованого майна, кв.м.

 

 1. Експертна оцінка вартості майна, що передається в оренду, а також виготовлення технічного паспорту на не житлове приміщення оплачується орендарем чи орендодавцем за згодою сторін. Експертна оцінка вартості нерухомого майна повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами.

Результати експертної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дати оцінки, що вказана в наказі про проведення експертної оцінки, якщо інший термін не передбачений в ньому.

 1. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна державними організаціями, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 (одну) гривню.
 2. Витрати на утримання нерухомого майна, переданого в оренду одночасно декільком підприємствам, установам, організаціям і при будинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло-  і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, установами, організаціями загальної площі.
 3. Строки сплати орендної плати та відповідальність за їх порушення визначаються в договорі оренди.
 4. Орендна плата зараховується:
  • за майно, орендодавцем якого є орган, уповноважений Жовтанецькою сільською радою – до сільського бюджету (власні надходження бюджетних установ);
  • за майно, орендодавцем якого є комунальне підприємство, установа, організація;
  •  за окреме індивідуально визначене майно (крім нерухомого) – відповідному підприємству, установі, організації.

 

 1. Комунальне підприємство, установа, організація (крім тих, щодо яких прийнято рішення про приватизацію) має право використовувати орендну плату, одержану від переданого ним в оренду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна, на поповнення власних обігових коштів.

 

 

Секретар ради                                                      І.Вихопень


 

Додаток №1

до Методики розрахунку і порядку використання

плати за оренду майна, що знаходиться в комунальній

власності Жовтанецької сільської ради.

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ

ЗА ВИКОРИСТАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА

 

 

 

Орендна ставка, відсотків до вартості нерухомого майна, визначеної експертним шляхом

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

 

Розміщення нічних клубів, казино, інших закладів грального та шоу-бізнесу

20

Провадження концертної діяльності, розміщення туристичних агентств, пунктів обміну валюти, бірж, брокерських, маклерських і рекламних контор, комерційних банків, офісів брокерів, дилерів, авторемонтних майстерень, автозаправних станцій, ресторанів

Здійснення торгівлі непродовольчими товарами (крім товарів дитячого асортименту)

Розміщення офісів нерезидентів України

15

Надання юридичних консультацій, консалтингових та нотаріальних послуг

13

Надання стоматологічних послуг

Здійснення торгівлі продовольчими товарами підакцизної групи

12

Розміщення офісів нерезидентів України

10

Здійснення торгівлі продовольчими (крім товарів підакцизної групи)

Впровадження підприємницької діяльності в галузі охорони здоров’я

8

Розміщення виставок (крім книжкових та образотворчих)

 • розміщення засобів масової інформації
 • рекламного та еротичного характеру
 • заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства
 • з яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації
 • заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

7

Розміщення підприємств громадського харчування (крім ресторанів, кафе і барів)

Виконання ремонтно-будівельних робіт

Розміщення закладів культури, кінотеатрів

5

Розміщення інформаційних агентств (крім тих, для яких встановлено орендні ставки у розмірі 7 і 2 відсотків)

4,5

Здійснення торгівлі непродовольчими товарами дитячого асортименту 

Видання, виготовлення, розповсюдження книг, виданих українською мовою, та торгівля шкільним приладдям ( в частині площ, які використовуються з цією метою)

4

Розміщення громадських організацій, які не займаються комерційною діяльністю

Розміщення відділень Ощадбанку, що приймають платежі від населення, відділень поштового зв’язку

Розміщення закладів науки (крім бюджетних), майстерень художників, скульпторів, народних майстрів, членів інших творчих спілок

3

Провадження підприємницької діяльності у сфері надання комунальних, побутових послуг (крім послуг автосервісу)

розміщення аптек, які самостійно виготовляють ліки (реалізують готові ліки)

здійснення торгівлі продовольчими товарами для пільгових категорій громадян (учасників Великої Вітчизняної війни, учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, хворих на цукровий діабет, багатодітних сімей тощо)

розміщення бібліотек, архівів

розміщення телерадіоорганізацій, видання вітчизняних друкованих засобів масової інформації (крім тих, для яких встановлено орендні ставки у розмірі 7 відсотків і 1 гривні), розміщення державних інформаційних агентств

2

Здійснення торгівлі товарами дитячого харчування, розміщення молочних кухонь розміщення дитячих дошкільних закладів, закладів освіти, спортивних закладів (для школярів і студентів)

Розміщення фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи

Організація дозвілля дітей та юнацтва у позаурочних час

Розміщення благодійних організацій, фондів, громадських організацій інвалідів. Ветеранів війни, праці, які не займаються комерційною діяльністю (в частині площ, які використовуються з цією метою)

1

Розміщення закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги (з частковим самофінансуванням)

1

Інше використання нерухомого майна

10

Примітка: Орендні ставки для вітчизняних юридичних і фізичних осіб – суб’єктів малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність, застосовуються з коефіцієнтом 0,8.

 

 

 

 

 

СЕКРЕТАР  РАДИ                                            І.ВИХОПЕНЬ


                                     

Типовий   договір оренди №

майна, що належить до комунальної власності

сільської ради

 

с.Жовтанці                                                                               “___”  ________201__

 

_______________________________________________________________________,

                                                                                           (повна назва Орендодавця)

ідентифікаційний код ЄДРПОУ_____________________________, місцезнаходження якого:____________________________________________________(далі-Орендодавець),

(адреса)

в особі ____________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

та діє на підставі  __________________________________________________, з одного

(назва документа)

боку, та ____________________________________________________________________

(повна назва особи Орендаря)

ідентифікаційний код ЄДРПОУ_____________________________, місцезнаходження якого:________________________________________________________(далі - Орендар),

(адреса)

в особі ____________________________________________________________________, 

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

 

та діє на підставі _______________________________________________, з іншого боку,

                                                                                        (статут, довіреність тощо)

 уклали цей Договір про  наведене нижче:

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1.Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування  майно, що належить до комунальної власності сільської ради (далі Майно), розміщене за адресою:

Адреса

Мета використання

Площа,  кв.  м

Вартість за незалежною оцінкою (балансова вартість), станом на __________

 

 

 

 

 

 

1.2. Майно  передається  в оренду  з правом передачі в суборенду за визначеною чинним законодавством процедурою і за погодженням з Орендодавцем Майна комунальної власності.

1.3.Стан Майна  на момент укладення договору (коротка технічна характеристика стану майна) визначається в акті приймання – передачі за узгодженим висновком Орендодавця і Орендаря  щодо проведення поточного та капітального ремонту.

 

2.УМОВИ ПЕРЕДАЧІ  ОРЕНДОВАНОГО  МАЙНА

 

2.1.Орендар вступає у строкове платне  користування Майном у термін, указаний у Договорі, одночасно із підписанням сторонами Договору та акта приймання-передачі вказаного Майна, який є невід’ємною частиною Договору (у разі переукладання договору посилання на акт приймання-передачі з попереднього договору   та  його    № і дата).

2.2.Передача нерухомого Майна  в оренду  не надає Орендарю права власності на це Майно. Власником орендованого Майна залишається територіальна громада, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.3.Передача Майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною у звіті про незалежну оцінку, складеному за Методикою оцінки.

2.4.Орендар повертає Орендодавцеві Майно у стані не гіршому, ніж воно було одержане, на підставі  акту   приймання -передачі, який підписується обома сторонами. Обов’язок щодо складання акта  приймання-передачі покладається на Орендодавця.

2.5.У разі припинення цього Договору Орендар повинен повернути Орендодавцеві орендоване Майно в 15-денний термін з дня отримання повідомлення або з дати закінчення строку Договору за актом приймання - передачі Майна, включаючи день здачі.

2.6.У разі затримки повернення об’єкту оренди, Орендар повинен сплатити неустойку у розмірі подвійної  плати, враховуючи день передачі, на рахунок Орендодавця, за користування  об’єктом оренди  за весь час прострочення.

Штраф розраховується, виходячи з розміру орендної плати за останній, згідно з Договором, місяць оренди, згідно з чинним законодавством.

 

3.ОРЕНДНА ПЛАТА

3.1.Орендна  плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати за оренду майна, що належить до комунальної власності  Жовтанецької сільської ради та пропорції її розподілу, затвердженої рішенням Жовтанецької сільської ради від «___»_______ 201__ № __, (далі – Методика розрахунку), або за результатами конкурсу на право оренди  комунального Майна і становить без ПДВ за базовий місяць ______ 201 _ ____ грн. (Додаток, що є невід’ємною частиною договору).

                                   (місяць)  

Розмір орендної плати за перший місяць оренди - ________201_  визначається шляхом 

                                                                                                                     (місяць)                                                                                                                    

коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

3.2.Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

3.3. Розмір орендної плати   за кожний  наступний  місяць   визначається  шляхом коригування  розміру місячної орендної плати за  попередній місяць  на індекс інфляції за поточний  місяць.  У   разі   користування   Майном   протягом    неповного календарного  місяця  (першого  та/або  останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні  користування  визначається  згідно  з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування 

3.4. Розмір  орендної  плати може  бути змінено у разі зміни Методики розрахунку орендної плати, в інших випадках, передбачених законодавством  України. У такому випадку  укладається додаткова угода до договору оренди майна.

Якщо строк оренди  Майна перевищує  три роки, додаткова угода до договору оренди майна укладається з наступним нотаріальним  оформленням (нотаріальні витрати за рахунок орендаря).

3.5. Незалежно від наслідків господарської діяльності Орендаря, щомісячно не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним місяцем орендна плата 100% сплачується Орендарем на розрахунковий рахунок Орендодавця _____________________.

3.6.Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає  індексації, відповідно до чинного законодавства України  з урахуванням пені в розмірі однієї облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми  заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний день прострочення, включаючи день оплати. У   разі,   якщо   на   дату   сплати   орендної   плати заборгованість за нею становить загалом не менше ніж  три  місяці, Орендар також сплачує штраф у розмірі _________________ % від суми заборгованості. Якщо договір  оренди  укладено  на  строк,  менший  ніж  один місяць, вноситься завдаток у розмірі орендної плати за цей строк.

3.7. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла до міського бюджету або Орендодавцю, підлягає   заліку в рахунок  подальших платежів, а у разі неможливості такого заліку у зв'язку з   припиненням  орендних  відносин  -  поверненню  Орендарю.

3.8.Нарахування орендної  плати за користування  комунальним Майном розпочинається з дня підписання акта приймання-передачі.

3.9.У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Майна за актом приймання-передачі включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов’язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, враховуючи  санкції.

3.10.У випадку  відмови Орендаря переглянути розмір орендної плати Орендодавець має право вимагати розірвання договору.

3.11.Орендодавець  має право  відмовитись від Договору оренди і вимагати повернення Майна, якщо Орендар не вносить плату за користування Майном протягом трьох місяців підряд.

У разі  відмови Орендодавця від Договору  оренди, Договір є розірваним  з моменту одержання Орендарем повідомлення Орендодавця  про відмову  від Договору. Повідомлення  надсилається Орендарю рекомендованим листом з  повідомленням про вручення. В такому разі Орендар зобов’язаний в 10-ти денний термін звільнити приміщення і по акту передати Орендодавцю Майно.

3.12.Несплата  Орендарем (під час терміну дії Договору) комунальних платежів є підставою для не продовження Договору оренди на новий термін.  

 

 

4. ОПЛАТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ, ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

(У РАЗІ НАДАННЯ ОРНДОДАВЦЕМ ЗАЗНАЧЕНИХ ПОСЛУГ).

 

4.1.Орендар бере участь у витратах Орендодавця, пов’язаних з експлуатацією, ремонтом і утриманням будинку та прибудинкової території – сплачує експлуатаційні витрати пропорційно займаній ним площі (додаток, який являється невід’ємною частиною Договору).

4.2.Розмір відшкодування експлуатаційних витрат визначається, згідно кошторису витрат господарсько-фінансового плану  Орендодавця (надавача послуг) на поточний рік.

4.3.Орендар зобов’язується сплачувати за використану електричну енергію за діючим в розрахунковий період тарифом, згідно показників встановленого індивідуального приладу обліку спожитої електричної енергії, для визначення якої Орендар 25 числа розрахункового періоду знімає та протягом доби надає Орендодавцю показники електролічильників.

4.3.1. При відсутності лічильника або показників лічильника більше місяця, сума до сплати розраховується згідно приєднаної потужності та наявності електричного обладнання в орендованому приміщенні (додаток, який являється невід’ємною частиною Договору), згідно з діючим в цей розрахунковий період тарифом. 

Примітка. Період розрахунку за середньодобовим споживанням електроенергії не може перевищувати один місяць, після чого розрахунок споживаної електроенергії здійснюється Орендарем за встановленою потужністю струмоприймачів та числом годин їх використання до передачі показників електролічильників наступного перерахунку.

4.4.Орендар повинен відшкодувати Орендодавцю вартість послуг з вивезення та складування ТПВ, що складовані Орендарем з його приміщення в спеціально встановленні контейнери за встановленим тарифом та обсягом (додаток, який являється невід’ємною частиною Договору). У разі відсутності контейнеру Орендар повинен дотримуватись вимог Санітарних правил «Утримання території населених міст», щодо збору, складуванню і вивозу ТПВ.

4.5.Орендар бере участь у витратах Орендодавця, пов’язаних за  користування земельною ділянкою відповідно до площі, якою користується. Розмір відшкодувань за користування земельною ділянкою розраховується Орендодавцем спільно з  відділом землевпорядкування та архітектури (розрахунок є невід’ємною частиною договору оренди майна). Розмір відшкодувань за користування земельною ділянкою може змінюватись у разі зміни нормативно-грошової оцінки землі, зміни розміру земельного податку, орендної плати за земельну ділянку, зміни коефіцієнтів індексації і в інших випадках передбачених чинним законодавством України.

 

5.ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ І 

ВІДНОВЛЕННЯ ОРЕНДОВАНОГО  МАЙНА

 

5.1. Амортизаційні  відрахування використовуються на відновлення орендованих основних фондів. У разі оренди будівель і  споруд передбачені  законодавством  амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються  Орендарем  і  в  першочерговому порядку  використовуються  ним  на  повне  відновлення орендованих основних фондів.

5.2. Поліпшення орендованого Майна, здійсненні за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю  територіальної громади. Для отримання згоди Орендодавця на здійснення  поліпшень Орендар подає заяву і матеріали згідно з Порядком надання орендарю згоди  орендодавця  державного  майна  на  здійснення  невід'ємних поліпшень  орендованого  державного  майна, затвердженим  наказом Фонду  державного  майна  України  від  03.10.2006   N   1523   та зареєстрованим у   Міністерстві   юстиції  України  18.10.2006  за N 1123/12997.

5.3. Якщо в результаті поліпшення (реконструкції), зробленого Орендарем за згодою Орендодавця, створена нова річ, оформлена належним чином відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів, Орендар стає її власником у частині необхідних витрат на поліпшення (реконструкцію), якщо інше не  передбачено договором оренди.

5.4.Відновлення  орендованого Майна здійснюється Орендарем відповідно до  пунктів 6.3, 6.5. цього Договору.

 

6. ОБОВ’ЯЗКИ  ОРЕНДАРЯ

Орендар зобов’язується :

6.1.Використовувати  орендоване Майно  відповідно  до його призначення та умов цього Договору.

6.2. Своєчасно і в  повному обсязі сплачувати орендну плату та решту обов’язкових платежів передбачених цим Договором (у   платіжних дорученнях, які оформлює Орендар, вказується "Призначення платежу" за зразком,  який надає Орендодавець листом при укладенні договору оренди).

6.3.Забезпечити  збереження  орендованого Майна,  запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Майно  в порядку, передбаченому санітарними нормами, та забезпечувати  додержання  протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а  також  виконувати вимоги  приписів і постанов  органів державного пожежного нагляду. Утримувати  у справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням. Підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж   на момент передачі його  в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки  за рахунок власних коштів.

6.4.Забезпечити доступ працівників Орендодавця (надавача послуг)  на об’єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим Договором.

6.5. За власні кошти  проводити поточний, капітальний ремонт приміщень, фасаду приміщень  будинку, обладнання, інвентаря, інженерних мереж та благоустрій  прилеглої території, яка визначена для обслуговування орендованого приміщення, підтримувати її в належному стані. Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень. У разі,  якщо  Орендар подає заяву на погодження Орендодавцем здійснення   невід'ємних   поліпшень   орендованого   Майна,   він зобов'язаний  надати  експертний  висновок  на проектно-кошторисну документацію на здійснення невід'ємних поліпшень.

      У разі,  якщо об'єкт оренди підлягав екологічному аудиту і  у звіті  про  екологічний  аудит вказується на певні невідповідності вимогам законодавства і висуваються  певні  вимоги  або  надаються рекомендації, протягом _______________(період) здійснити заходи щодо усунення невідповідностей вимогам    чинного    законодавства,    виявлених екологічним аудитом, відповідно до рекомендацій (вимог), наданих у звіті про екологічний аудит.

6.7. Протягом  місяця  після  укладення   цього Договору обов’язково застрахувати   орендоване Майно не менше ніж на його  вартість за звітом  про оцінку, на користь  Орендодавця, в обов’язковому  порядку  від пожежі, стихійного лиха, падіння літальних апаратів, протиправних дій третіх осіб та часткової або загальної аварії (аварії обігрівальної, водопровідної, каналізаційної системи),  відповідно до чинного   законодавства,  надати Орендодавцю копію страхового полісу. Постійно поновлювати Договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було застрахованим.

6.8.Два рази на рік, станом на  25 червня і 25  грудня або за вимогою Орендодавця проводити  з Орендодавцем звірку  взаєморозрахунків по орендних платежах (та решти платежів) з оформленням  актів  звірки.

6.9.Після закінчення строку дії Договору або в випадку дострокового розірвання орендоване Майно має бути звільнено Орендарем і передано Орендодавцю за актом на протязі 15 днів в тому технічному стані і тій комплектації, в якому воно було передано згідно з актом  приймання -передачі,  з урахуванням фізичного зносу. Якщо Орендар допустив  погіршення стану об’єкта  оренди або його загибель, він повинен відшкодувати Орендодавцеві збитки, розраховані шляхом незалежної оцінки. Проведення  незалежної оцінки збитків здійснюється  Орендодавцем за рахунок Орендаря.

6.10.Здійснювати витрати, пов’язані  з утриманням орендованого Майна. Протягом 5 робочих днів після підписання цього Договору укласти   з Орендодавцем   Майна  договір про відшкодування    витрат  Орендодавцю на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю.

        У разі  коли Договір оренди не передбачає оплату експлуатаційних витрат, вартості відшкодування ТПВ, вартості спожитої електроенергії та інших послуг, окремим пунктом, цей пункт викладається в такій редакції:

«6.11.У тижневий термін з моменту вступу у користування Майном встановити індивідуальні прилади обліку та в 5-ти денний термін укласти прямі договори з відповідними підприємствами на користування комунальними послугами (тепло, водопостачання та водовідведення, технічне обслуговування інженерних мереж, енергопостачання, вивіз твердо-побутових відходів), впорядкувати земельні відносини  та надати  копії документів Орендодавцю».

6.12.Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.         Забезпечити доступ в орендоване приміщення робітників для необхідного огляду та ремонту мереж водопроводу, каналізації, системи центрального опалення в будь-який час  при аварійних ситуаціях.

6.13.У разі  зміни  рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної  адреси повідомляти про це Орендодавця письмово у тижневий строк.

6.14.Щомісячно  до 12  числа отримувати у Орендодавця рахунки  по оплаті орендної плати  та  експлуатаційних послуг. 

6.15. Здійснити   нотаріальне   посвідчення    та    державну реєстрацію  цього Договору (якщо строк оренди перевищує три роки) за рахунок своїх коштів.

6.16. За користування земельною ділянкою, на якій розміщено об’єкт оренди (включаючи земельну ділянку під вхід до об’єкту оренди):

- Орендар здійснює відшкодування Орендодавцю плати за земельну ділянку, якщо земельна ділянка знаходиться у власності або користуванні у Орендодавця;

- Орендар зобов’язаний укласти договір  оренди земельної ділянки на термін дії договору оренди майна, якщо земельна ділянка не знаходиться  у власності або користуванні у Орендодавця.

 

 

7. ПРАВА ОРЕНДАРЯ

 

Орендар  має право:

 

           7.1.Використовувати  орендоване Майно відповідно до його призначення  та в межах     визначених чинним законодавством України і умов  цього Договору.

      7.2.Орендар, який  має намір  скористатися переважним правом на укладення  Договору оренди на новий строк, повинен письмово повідомити про це Орендодавця не пізніше ніж за місяць до  закінчення терміну дії цього Договору.

 

 

                                                      8.ОБОВ’ЯЗКИ  ОРЕНДОДАВЦЯ

 

Орендодавець зобов’язується:

 

8.1.Передати  Орендарю  в оренду Майно згідно з цим   Договором по акту   приймання-передачі   Майна,  який підписується одночасно з цим Договором.

8.2.Не вчиняти дій, які б  перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном  на умовах  цього Договору.

8.3. У  разі  здійснення  Орендарем   невід'ємних   поліпшень орендованого  Майна Орендодавець зобов'язаний здійснювати контроль за здійсненням таких поліпшень. Відшкодувати Орендарю у разі  приватизації  орендованого Майна  вартість  зроблених  останнім  невідокремлюваних  поліпшень орендованого  Майна,  за  наявності  згоди  Орендодавця  на   такі поліпшення  в  межах  збільшення  вартості  орендованого  Майна  в результаті таких поліпшень.

                                             

                                           

 

9.ПРАВА  ОРЕНДОДАВЦЯ

 

            Орендодавець має право:

 

9.1.Контролювати наявність, стан, напрямки та ефективність використання Майна, переданого в  оренду за  цим  Договором.

9.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього  Договору або його розірвання у  разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, якщо Орендар:

-користується Майном всупереч Договору або призначенню. Об’єкт оренди  повинен використовуватися  Орендарем  тільки за  цільовим призначенням, обумовленим  п.1.1 цього Договору;

-без дозволу Орендодавця передав Майно у користування іншій особі;

-своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження Майна;

-не приступив до проведення поточного та капітального  ремонту Майна;

     -        в інших випадках, передбачених законодавством.

9.3.В обов’язковому порядку здійснювати контроль за  станом Майна шляхом візуального обстеження зі складанням  акта обстеження.

9.4.Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря.     

9.5.Відмовитися від Договору оренди і вимагати повернення Майна, якщо Орендар не вносить плату за користування Майном протягом трьох місяців підряд.

У  разі відмови Орендодавця від Договору  оренди Договір є розірваним з моменту одержання Орендарем повідомлення Орендодавця про відмову від Договору.

           

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЗА ДОГОВОРОМ

 

10.1.За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим  Договором  Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

10.2.За порушення умов Договору винна Сторона відшкодовує збитки в порядку і   розмірі, передбаченому чинним законодавством та цим Договором.

10.3.Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішують в судовому порядку.     

10.4.Орендар несе відповідальність за погіршення стану земельної ділянки, яку він використовує.                         

 

11.СТРОК ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

 

11.1.Цей Договір укладено строком на_______, та  діє з “___”____________201_ до  “___”____________201__ включно.

11.2.Умови Договору зберігають силу протягом усього строку дії Договору, у тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством установлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов’язань  Орендаря щодо  орендної  плати (решти обов’язкових платежів за цим Договором) – до повного виконання зобов’язань.

11.3.Зміни до   умов цього Договору або його  розірвання допускаються за  взаємної згоди  Сторін.  Зміни, що пропонуються внести, розглядаються Сторонами протягом 20 днів з дати їх подання до розгляду іншою Стороною. У  разі  відсутності  заяви  однієї   із   Сторін   про припинення  цього  Договору  або  зміну його умов після закінчення строку його чинності протягом  одного  місяця  Договір  уважається продовженим  на  той  самий строк і на тих самих умовах,  які були передбачені цим Договором.  Зазначені дії оформляються  додатковою угодою,  яка  є невід'ємною частиною Договору при обов'язковій наявності  дозволу  конкурсної комісії по наданню в оренду майна, що належить до комунальної власності Жовтанецької сільської ради.

11.4.Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майно третім  особам  не є підставою для зміни  або припинення чинності цього Договору, і він зберігає  свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за  винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.

11.5.Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

-закінчення строку, на який його було укладено;

-викупу (приватизації) об’єкта оренди (за участю Орендаря);

-загибелі (знищення) орендованого Майна;

-достроково за згодою сторін або за рішенням Господарського суду;

-достроково на вимогу Орендодавця у випадах передбачених цим Договором та

чинним законодавством;

-ліквідації Орендаря – юридичної  особи або орендодавця;

-банкрутства Орендаря або Орендодавця;

-в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.6. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів,  які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід’ємне поліпшення  комунальною власністю територіальної громади. Вартість  невід'ємних  поліпшень  орендованого   Майна, здійснених   Орендарем   за   згодою   Орендодавця,  компенсується Орендодавцем після припинення (розірвання) Договору  оренди або не підлягає компенсації.

11.7.У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом 15 робочих   днів повертається  Орендарем _________________________________

                                                   Орендодавцю

У разі,  якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе  ризик його  випадкового  знищення або  випадкового  пошкодження.

11.8.Майно вважається поверненим Орендодавцю  з моменту підписання Сторонами акта приймання-передачі. Обов’язок  щодо складання акта приймання – передачі про повернення Майна покладається на Орендаря. Якщо Орендар  не  виконує  обов'язку  щодо  повернення Майна,   Орендодавець  має  право  вимагати  від  Орендаря  сплати неустойки у розмірі ___________  за  користування  Майном  за  час прострочення.

11.9. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

11.10.Цей Договір укладено в 2 (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для Орендодавця  й Орендаря.

                   &n


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Оцініть роботу апарату Жовтанецької сільської ради

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь